Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Jaké faktory ovlivňují ceny CFD na opce?

Datum změny: 06.08.2023

Ceny CFD na opce jsou založeny na ceně opcí obchodovaných na trhu. Abychom pochopili, jak jsou odvozovány ceny CFD na opce na platformě Plus500, musíme prozkoumat, jak jsou oceňovány tradiční opce a jaké faktory ovlivňují ceny.

Jak jsou oceňovány opce?

Hodnota opcí na tradičním trhu závisí na proměnných, jako je cena podkladového aktiva, realizační cena, volatilita a čas do vypršení. Obchodníci mohou tyto proměnné analyzovat a na základě analýzy si vytvořit obchodní strategie s cílem maximalizovat zisky.

CFD na opce přebírají faktory přímo z podkladového nástroje, včetně tržní ceny podkladového nástroje a realizační ceny. Jsou rovněž ovlivňovány stejnými pohyby na trhu jako tradiční opce. Při obchodování s CFD na opce je hlavním cílem spekulovat na cenu podkladového nástroje a rozhodnout, zda cena před datem vypršení vzroste nebo klesne. Obchodník má pak „možnost“ uzavřít pozici a dosáhnout zisku nebo ztráty (v závislosti na základním pohybu trhu).

Oblak slov o opcích a souvisejících pojmech.

Co ovlivňuje hodnotu opce

Níže nabízíme seznam faktorů ovlivňujících hodnotu opce:

Cena podkladového nástroje: CFD na opce kopírují pohyby na trhu podkladových opcí. Pohyby na trhu do značné míry odrážejí nabídku a poptávku po podkladovém nástroji. Ta zase ovlivňuje chování kupních a prodejních opcí. Když cena podkladového nástroje vzroste, kupní opce obvykle trendují směrem nahoru. To znamená, že kupující CFD na kupní opce by mohli těžit z rostoucí ceny podkladového nástroje, ale pokud by cena klesla, mohl by jim tento pokles také způsobit ztrátu. Na druhou stranu prodejní opce obvykle mají tendenci klesat, když se cena podkladového nástroje zvyšuje, kupující prodejní opce tedy mohou těžit z klesající tržní ceny.

Pokud však spekulace nejsou správné a cena akcií se pohybuje opačným směrem, opce může ztratit hodnotu a pozice se se ztrátou uzavře.

Realizační cena: Při určování hodnoty opce je realizační cena pravděpodobně nejdůležitější proměnnou. Realizační cena je cena, kterou musí podkladový nástroj dosáhnout před vypršením platnosti opce. Realizační ceny jsou stanoveny předem na fixní úrovni před začátkem smlouvy. Hodnotu opce určuje rozdíl mezi cenou podkladového nástroje a realizační cenou. CFD na opce jsou k dispozici také na různé realizační ceny, nelze je však uplatnit.

Volatilita: Vliv volatility na cenu opce závisí na míře nazývané Historická volatilita (známá také jako statistická volatilita). Jak název napovídá, zkoumá minulé pohyby cen podkladového nástroje za určité časové období. Zkušení obchodníci mohou využívat modely oceňování opcí k odhadu budoucí volatility během tohoto časového období. Aby obchodník porozuměl tomuto pojmu, může zpracovat zpětný model oceňování a prozkoumat všechny ostatní proměnné pro výpočet predikce. Na tradičním trhu tato kalkulace zahrnuje výpočet úrokových sazeb, dividend a časové hodnoty. Pokud dojde k volatilitě, opce obvykle nabývají na hodnotě. Ceny CFD na opce reagují na volatilitu podkladového nástroje. To může způsobit, že cena CFD na opce bude kolísat více než podkladový nástroj.

Implikovaná volatilita je klíčovým indikátorem, který obchodníkům umožňuje spekulovat, jaká by mohla být budoucí volatilita. Obchodníci zjišťují pravděpodobnost budoucích cenových změn prozkoumáním chování volatility podkladového nástroje v aktuálním časovém rámci. Historická volatilita měří minulé změny na trhu.

Časová hodnota: Časová hodnota má dvě proměnné (za předpokladu, že nedojde k žádným změnám podkladové ceny nástroje a úrovní volatility): (1) čas do vypršení platnosti a (2) jak blízko je realizační cena k podkladové ceně nástroje. Čím déle do data vypršení, tím více času má trh k dosažení realizační ceny. Časová hodnota se může lišit v závislosti na tom, jak blízko je realizační cena podkladovému nástroji.

Time Decay (pokles v čase) měří míru snížené hodnoty opce s blížícím se vypršením. Důvodem je méně času na vytvoření zisku. V posledním měsíci před vypršením platnosti se hodnota Time Decay zvyšuje.

Závěr

Cenu opce ovlivňuje několik faktorů. Na tradičním trhu patří mezi hlavní proměnné základní cena nástroje, realizační cena, volatilita a doba do konce platnosti. Na trhu s CFD jsou CFD na opce odvozeny od podkladového nástroje, s tím rozdílem, že obchodník nemá právo uplatnit opci. Místo toho může obchodník dosáhnout zisku nebo ztráty z rozdílu v počáteční a závěrečné ceně pozice. Při rozhodování o otevření pozice CFD na opce je vhodné zvážit všechny tyto proměnné.


Získejte více z Plus500

Rozšiřte své znalosti

Získejte cenné postřehy z informativních videí, článků a průvodců v naší Obchodní akademii.

Prozkoumejte funkci +Insights

Odhalte trendy na platformě Plus500 i mimo ni.

Připravte své obchody

S naším ekonomickým kalendářem můžete snadněji pomůže prozkoumat události na globálním trhu.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora