Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Jak funguje obchodování s CFD na indexy?

Datum změny: 06.08.2023

CFD umožňují obchodovat na indexy bez nákupu podkladového aktiva. Tento rychlý způsob získání expozice vůči podkladovému aktivu je jen jednou z výhod obchodování s CFD na indexy. Tyto CFD oproti tradičním trhům šetří čas, protože umožňují okamžité obchodování během obchodních hodin a možnost zvýšit kupní sílu pomocí pákového efektu. Tato páka může zvýšit potenciální zisky, ale také zvyšuje expozici obchodníka vůči potenciálním ztrátám.

Rozdíl mezi indexovými podílovými fondy a CFD na indexy

Tradičně by investor zakoupil podílový list nebo akcii indexového podílového fondu. Ty jsou sestavovány tradičními makléřskými domy, které nakupují aktiva, která jsou obchodována mimo jiné na NYSE, NASDAQ, LSE, ASX a HKEx. Na konci každého obchodního dne se vypočítají aktiva fondu a upraví se hodnota každé akcie. Teprve tehdy může podílník prodat svůj podíl na volném trhu. Následující den při uzavření fondu mohou kupující tyto uvolněné podíly koupit za novou hodnotu toho dne. To komplikuje obchodování s indexy podílových fondů, protože obchod je uzavřen dříve, než je vypočtena skutečná hodnota.

Při obchodování s CFD nenakupujete podkladové aktivum. Obchodník namísto toho uzavírá kontrakt, který je založen na pohybu indexu nebo nástroje. Navíc se s nimi obchoduje s pákovým efektem, což znamená, že pokud je akcie nabízena s pákovým efektem 1:10 a má hodnotu 100 eur, počáteční platba za obchodování je pouze 10 eur.

Pokud se například rozhodnete zadat nákupní příkaz a hodnota vzroste, váš zisk bude vycházet z plné hodnoty obchodu bez ohledu na marži, se kterou bylo obchodováno. Pokud nástroj po zadání nákupního příkazu ztratí na hodnotě, budete zodpovědní za plnou ztrátu bez ohledu na marži, se kterou bylo obchodováno.

Rozdíl mezi ETF na indexy a CFD na indexy

Exchange Traded Fund (ETF) je fond, který může sledovat celý tržní index. Existuje například SPDRUSA500, který sleduje S&P, iShares Russell 2000, který monitoruje index amerických akcií s malou kapitalizací, TQQQ, který pokrývá index NASDAQ 100 a SPDR Dow Jones Industrial Average. Často jsou pasivně spravované, což znamená, že je sice určen správce fondu, ale ten má přístup pouze k určitému procentu (např. 5 %) celkového fondu, které může sám investovat. Zbytek sleduje index celého trhu.

ETF se často nakupují a obchodují podobně jako akcie, takže na rozdíl od podílových fondů, které se obchodují pouze na konci každého obchodního dne, lze ETF nakupovat v průběhu celého dne. Obchodníci by si měli uvědomit, že na rozdíl od akcií je s ETF často spojen transakční poplatek a nákladový poměr, což ovlivňuje jeho výhodnost pro ty, kteří chtějí provádět krátkodobé transakce.

CFD na ETF umožňují obchodníkům otevřít kontrakt a spekulovat na pohyb cen těchto ETF s využitím pákového efektu a bez nutnosti nákupu podkladového aktiva.

Glóbus s grafem trendů.

Vyhledávání sektorových indexů na Plus500

Plus500 nabízí CFD jak na celý trh, tak na exkluzivní oborové indexy.

Chcete-li tyto indexy najít, přihlaste se ke svému účtu a v levém sloupci si zobrazte nástroje podle kategorií. Klikněte na "Oborové indexy" a zobrazte si úplný seznam obchodovatelných nástrojů.

Patří mezi ně např:

Na pravé straně každého řádku indexu klikněte na ikonu informací a zobrazí se shrnutí indexu, nákupní a prodejní kurzy, nálady obchodníků a mnoho dalších informací, které obchodníkům pomáhají informovat o výkonnosti indexu.

Obchodníci mohou sledovat naše kanály na sociálních sítích Instagram, Facebook, Telegram, Twitter a Youtube, aby zjistili, kdy budou do naší platformy přidány nové indexy CFD.

Kromě toho Plus500 nabízí návody k obchodování, které vám pomohou lépe porozumět obchodování na platformě Plus500. Bezplatná "Příručka obchodníka" je k dispozici na YouTube a na webových stránkách Plus500.

Panorama města s kryptoměnami a konopím.

Závěrečné shrnutí

CFD na indexy nabízejí obchodníkům alternativní nástroj k jednotlivým akciím. Vzhledem k tomu, te odrážejí zisky a ztráty více společností, jsou výkyvy indexů obvykle méně drastické a pohybují se v souladu se spotřebitelskou důvěrou nebo významnými událostmi na trhu. To je rozdíl oproti jednotlivým akciím, u nichž může dojít k výkyvům v důsledku neúspěšného uvedení produktu na trh, problémů s PR, špatných prodejů nebo různých jiných faktorů.

I když zisky a ztráty jednotlivých společností mají vliv na celkovou hodnotu indexu, mohou být absorbovány nebo kompenzovány případnými zisky nebo ztrátami ostatních společností v indexu, díky čemuž je obchodování indexu pružnější.

*Nabídka produktů podle provozovatele.
Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora