Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Budování obchodní strategie pro obchodování s komoditami

Datum změny: 06.08.2023

Při vytváření strategie obchodování s komoditami byste měli začít důkladným průzkumem komodity, do které chcete investovat. Je vhodné začít čtením zpráv sestavených výzkumnými společnostmi a makléřskými firmami. Měli byste také sledovat denní zprávy týkající se komodit od renomovaných poskytovatelů finančních zpráv.

Druhy strategií obchodování s komoditami

Při rozhodování o tom, kdy na trh vstoupit a kdy z něj odejít většina obchodníků s komoditami spoléhá na technickou analýzu, která jim pomůže určit ideální čas k jednotlivým krokům. Technická analýza je však pouze jednou z částí procesu. Musíte se také spoléhat na základní analýzu makroekonomických událostí a na zásady nabídky a poptávky, které mohou poskytnout kriticky důležité informace, které vám pomohou přijmout ta nejlepší obchodní rozhodnutí. Až se rozhodnete pro nějakou obchodní strategii, můžete si ji vyzkoušet na bezplatném Demo účtu od Plus500, zda v rámci simulace uspějete. Obchodní platforma Plus500 nabízí přes 90 pokročilých technických ukazatelů, včetně objemových indikátorů, a také ekonomický kalendář v reálném čase pokrývající důležité události a zprávy, které mohou být využity pro fundamentální analýzu. Přehled o stavu trhu můžete získat i čtením nejrůznějších zpravodajských kanálů.

Obrazovka aplikace iPhone s novinami s titulkem Obchodování s komoditami.

Ilustrativní ceny.

Strategie obchodování vázaná na rozsah

Obchodování vázané na rozsah je strategie, která zahrnuje nákup a prodej aktiva v krátkém časovém období. Můžete otevřít kupní pozici finančního nástroje, který má cenu 20 $ s tím, že si myslíte, že se jeho cena vyšplhá na 40 $. Můžete ho tak obchodovat od 20 do 40 $, dokud budete věřit, že tento rozsah nepřekročí. Jinými slovy při obchodování vázaném na rozsah (range-bound trading) se v podstatě pokoušíte provádět své obchody (otevírání nebo zavírání pozice na trhu) blízko spodního konce úrovně podpory cenového rozpětí nebo prodat na horním konci úrovně rezistence rozsahu. Klíčem k úspěchu obchodní strategie vázané na rozsah je schopnost správně identifikovat překoupené a přeprodané podmínky na trhu. K dosažení tohoto cíle mohou obchodníci používat technické ukazatele, jako jsou například index relativní síly (RSI), ukazatele stochastiky a hybnosti, které pomáhají měřit úroveň překoupených a přeprodaných podmínek na trhu.

Breakout strategie

Strategie breakoutu čeká, až se daný nástroj posune nad hladinu nebo oblast, ze které se mu nedařilo nějakou dobu dostat. Cena tak přesáhne limit a dosáhne breakoutu (průlomu). Jinými slovy je breakout trading (strategie prolomení) pokus o vstup na trh v okamžiku, když se cena akcie pohybuje mimo definovaný cenový rozsah. K breakoutu dojde, když se cena akcie pohybuje mimo definovanou úroveň podpory nebo rezistence se zvýšeným objemem, a breakout trading se obecně popisuje jako zaujmutí dlouhé pozice poté, co se cena akcie „prolomí“ nad úroveň rezistence nebo zaujmutí krátké pozice poté, co se akcie „prolomí“ pod příslušnou úroveň. Pokud trh obchoduje nad přesně definovanou úrovní rezistence (obchodování s novými maximy), silné krátké krytí povede k podstatně vyššímu obchodování na trhu. Naopak, pokud cena nástroje prorazí dobře definovanou podporu (nová minima), likvidace dlouhých pozic povede k prudkému posunu níže.

Pokud se díváte na nová maxima, bude vaším cílem koupit komoditu („dlouhá pozice“). Na druhou stranu, pokud cena komodity klesá na nová minima, vaším cílem je prodat, tj. "krátká pozice".

K identifikaci úrovní "prolomení" se využívá technická analýza.

Obchodní strategie založená na fundamentální analýze

Pokud dojde k prolomení nebo se hodnota blíží definovanému rozsahu, obchodníci by se měli snažit dodržovat určitá pravidla týkající se načasování nákupu a prodeje k dosažení požadovaného úspěchu. Stejný princip platí pro fundamentální analýzu. Fundamentální analýza věří, že některá finanční aktiva jsou během konkrétního časového období špatně oceněna a že se jejich cena v delším časovém horizontu „srovná“. Při fundamentální analýze byste se měli zaměřit na nabídku a poptávku po komoditě, se kterou máte zájem obchodovat. Řekněme např., že máte zájem obchodovat s ropou po zprávách, že v některé významné ropné zemi na Blízkém východě vypukla válka nebo například válka, která vypukla na Ukrajině v únoru 2022. Vaše fundamentální analýza může naznačovat, že se sníží nabídka ropy, což povede k možnému nedostatku na trhu, a tedy ke zvýšení cen. Fundamentální analýza může někdy být trochu náročná, protože vyžaduje základní pochopení makroekonomických principů.

Řízení rizika při obchodování s komoditami

Kromě správné strategie obchodování komodit je také důležité, abyste měli zavedeny strategie řízení rizik k minimalizaci potenciálních ztrát. Komoditní trhy jsou vysoce volatilní a nepříznivé pohyby cen mohou zlikvidovat celý zůstatek na účtu, pokud nebudete monitorovat všechna významná ohrožení své otevřené pozice. K nástrojům, které můžete použít k řízení rizika při obchodování s CFD na komodity patří příkazy ‘Stop Loss’ a ‘Trailing Stop’. Po použití příkazu Stop Loss (zastavení ztráty) bude vaše pozice automaticky uzavřena, jakmile tržní cena dosáhne nominální ceny. Je však důležité si uvědomit, že není zaručeno, že Stop Loss bude proveden přesně na vaši cenu, protože někdy může vzniknout rozdíl kvůli skluzu. Pokud se chcete ujistit, že váš obchod bude uzavřen na přesnou cenu, Plus500 také nabízí ‘Guaranteed Stop’ (Zaručené zastavení), který lze aktivovat za dodatečný poplatek. Příkaz "Trailing Stop" funguje podobným způsobem jako příkaz "Stop Loss" s tím rozdílem, že limit je nastaven jako procentní bod (nebo pip) - nikoliv absolutní číslo.

Tento článek obsahuje obecné informace, které nezohledňují vaše osobní okolnosti.

Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora