Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Търговия

Какво е „поддържащ маржин“?

Нивото на поддържащия маржин е сумата капитал, която клиентът е необходимо да поддържа, за да запази дадена позиция отворена. За да видите изискването за нивото на поддържащия маржин за определен инструмент, отидете на главния екран на платформата за търговия Plus500, изберете финансовия инструмент и щракнете върху връзката „Подробности“, намираща се до него.

Прочетете още

Какво е „първоначален маржин“?

За да отворите нова позиция, трябва да притежавате известно количество средства в търговската си сметка (капиталът на сметката Ви трябва да надвишава изискването за първоначален маржин). За да видите изискването за нивото на първоначалния маржин за определен инструмент, отидете на главния екран на платформата за търговия Plus500, изберете финансовия инструмент и щракнете върху връзката „Подробности“, намираща се до него.

Прочетете още

Какво е „гарантирана стоп поръчка“?

По време на някои пазарни обстоятелства (например при наличие на променлив пазар) има вероятност Вашата поръчка „стоп загуба“ да не бъде изпълнена точно на предпочетената от Вас ставка (цена). Тази функция ще принуди позицията да се затвори на избраната от Вас ставка (цена) дори когато пазарната цена я надвиши. Щом се достигне заявеното ниво, позицията ще се затвори автоматично. Тази функция не се предлага за всички инструменти, а при по-голям спред се начислява такса.

Прочетете още

Какво е „затваряне на печалба“ (или поръчка „стоп лимит“)?

Тази функция Ви позволява да зададете конкретна цена, на която да се затвори Вашата позиция, с цел да се защити печалбата Ви. Щом се достигне или превиши тази цена, позицията ще се затвори автоматично. Тази функция е безплатна, но няма гаранция, че позицията Ви ще се затвори точно на посочената от Вас цена.

Прочетете още

Какво е „затваряне при загуба“ (или поръчка „стоп загуба“)?

Тази функция Ви позволява да зададете конкретна ставка (цена), на която да се затвори Вашата позиция, в случай че цената се движи във Ваша вреда, с цел да се сведат до минимум загубите Ви. Щом тази цена се достигне или превиши (тъй като понякога цената може да „пробие“ и да премине отвъд зададеното ниво), стоп поръчката ще се задейства и Вашата позиция ще се затвори автоматично. Тази функция е безплатна.
Вследствие на „спадане на нивото“ (slippage) няма никаква гаранция, че позицията Ви ще се затвори точно на посочената от Вас цена. Спадане на нивото може да възникне поради изменчивите движения на цените. Когато пазарът достигне или превиши посочената цена, която сте задали за затваряне на позицията, тя ще се затвори на следващата предлагана цена.

Прочетете още

Какво е ДЗР?

Продуктите „договори за разлика" (ДЗР) са разработени, за да позволят на клиентите да се възползват от всички предимства от притежаването на дадена позиция на акция, индекс, борсово търгувани фондове (ETF), валута (Forex), опции или стока, без да е необходимо физически да притежават конкретния инструмент. Клиентът сключва ДЗР на дадена котирана цена, като разликата между тази цена и цената на ДЗР, на която позицията се затваря, се урежда в брой, откъдето произлиза и понятието „договор за разлика" или ДЗР.

Прочетете още

Какво е „поръчка“?

„Поръчка“ означава заявка за отваряне на позиция на определена ставка (цена). Новите позиции не могат да се отворят извън часовете за търговия с инструмента, но можете да отваряте бъдещи поръчки. За да отворите поръчка, щракнете върху „Разширени“ на екрана на позицията (в Windows Trader и уеб приложението за търговия) → поставете отметка в „Купете (или Продайте) само когато цената достигне“ → задайте необходимата ставка (цена) → и щракнете върху „Купи“/„Продай“. Поръчката автоматично ще отвори позиция, когато се достигне или превиши необходимата цена. Поръчката не е гарантирана, тъй като ставката (цената) може да се променя с повече от 1 пип в конкретен момент във времето. Реалните поръчки ще изтекат след 90 дни, ако позицията не бъде отворена (след 30 дни за демо поръчките).

Прочетете още

Какво означава „ливъридж“?

Ливъридж е понятие, което Ви позволява да увеличите многократно експозицията си по отношение на даден финансов инструмент, без да влагате цялата сума на капитала, който Ви е необходим, за да притежавате физически този инструмент. Когато търгувате с помощта на ливъридж, трябва да платите само малка част от общата стойност на позицията Ви. Печалбите и загубите се основават на общия размер на позицията, така че крайният резултат от дадена търговска операция да е много по-голям, отколкото първоначалните разходи от гледна точка на печалбата и загубата. CFD представляват начин за търговия с ливъридж. Необходимата сума за отваряне и поддържане на търговска операция с ливъридж се нарича „маржин“. Търговията с използване на ливъридж понякога се нарича „маржин търговия“. По правило когато се използва ливъридж, малка промяна в цената на CFD се преобразува в по-голяма промяна, което води до по-голяма възвръщаемост/загуби.

Прочетете още

Коя може да е причината за затваряне на моя позиция?

Позициите могат да се затворят чрез всяка една от следните операции: повикване за маржин, изпълнение на предварително зададена стоп поръчка, затваряне поради изтичане на падежната дата* или физическо (ръчно) затваряне. В раздела „Затворени позиции“ в опцията „Причина за затваряне“ можете да намерите конкретната причина за затваряне на дадена позиция.

Прочетете още

Кои са предимствата да се търгува с ДЗР?

Популярността на ДЗР нарасна през последните години и те с основание се превръщат във все по-предпочитан начин за търговия на финансовите пазари. Някои от търговските предимства на ДЗР са липсата на такси за валутен обмен и на гербов налог. Елиминирани са много от недостатъците на търговията с базови акции на борсата. Напълно са избегнати разходите и забавянията при физическа доставка на акциите, тяхното регистриране и всякакви разходи за държане или сигурно съхранение, направени от брокер. Другото голямо предимство на търгуването с ДЗР е фактът, че клиентите могат да използват ливъридж върху маржина. Търговията с ДЗР означава, че клиентите могат да търгуват портфейл от акции, индекси или стоки, без да е необходимо да затварят големи количества капитал. Освен това всички финансови права, като например дивиденти, се уреждат в брой, директно по Вашата сметка. Независимо от това обаче всички права на глас, които има притежателят на капиталови акции, не са на разположение на притежателя на еквивалентен ДЗР.

Прочетете още
Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!

Plus500 не претендира, че е официална академична институция, получила признание от държава/правителство.

Тествайте знанията си

Готови ли сте за следващата стъпка в пътешествието си?

Защо да търгувате чрез Plus500?

Защитени и сигурни

Данните Ви са в безопасност, а средствата Ви се пазят в отделни банкови сметки в съответствие с регулаторните изисквания.

Професионална подкрепа

Получавайте специално денонощно обслужване на множество езици.

Регулирано

Дружество Plus500CY Ltd е лицензирано и регулирано от Кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси (номер на лиценза: 250/14).

Надеждно

Plus500 е дружество от индекса FTSE 250, листвано на Основния пазар за листвани компании на Лондонската фондова борса.