Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Начислява ли Plus500 такса за конвертиране на валута?

Plus500 ще начисли такса за конвертиране на валута, за всички сделки с инструменти, деноминирани във валута, която е различна от валутата на акаунта Ви.

Таксата за конвертиране на валута понастоящем ще бъде до 0,7% от реализираната нетна печалба или загуба от сделката, като ще бъде отразена в реално време в нереализираната нетна печалба или загуба за дадена отворена позиция.

За да научите как се изчислява таксата за конвертиране на валута, моля, следвайте този пример:

Вашият акаунт за търговия е деноминиран в EUR, а курсът EUR/USD е 1,10101.
Отваряте позиция „Продажба“ на акции на Meta за 500 USD, като губите $10 (€9,08).
В този пример ще начислим ежедневна такса за овърнайт финансиране, заради поддържане на позицията Ви отворена след определено време, и такса за конвертиране на валута.
Ежедневната такса за овърнайт финансиране ще бъде -$0,1 (-€0,09), т.е. 1 договор по цената на акциите за $500 х -0,02% ежедневна такса за овърнайт финансиране.
Таксата за конвертиране на валута ще е 0,7% от нетната загуба по позицията Ви, т.е. (-$10 – $0,1) * 0,7% = -$0,07 (-€0,064)
Обща нетна загуба = -$(10+0,1+0,07) = -$10,17 (-€9,24)

Процентът на таксата за конвертиране на валута може понякога да се променя.

Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!

Plus500 не претендира, че е официална академична институция, получила признание от държава/правителство.

Тествайте знанията си

Готови ли сте за следващата стъпка в пътешествието си?

Защо да търгувате чрез Plus500?

Защитени и сигурни

Данните Ви са в безопасност, а средствата Ви се пазят в отделни банкови сметки в съответствие с регулаторните изисквания.

Професионална подкрепа

Получавайте специално денонощно обслужване на множество езици.

Регулирано

Дружество Plus500CY Ltd е лицензирано и регулирано от Кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси (номер на лиценза: 250/14).

Надеждно

Plus500 е дружество от индекса FTSE 250, листвано на Основния пазар за листвани компании на Лондонската фондова борса.