Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.

Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.

72% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.

Меню

Текущи състояния при теглене на средства

Времевата рамка за обработка на заявка за теглене на средства е обикновено един работен ден, като през този период заявката за теглене преминава през няколко етапа. Можете да следите текущото състояние на своето теглене в „Управление на средства“ → „Хронология“:

Заявени – Това е първият етап, който означава, че сте направили заявка за теглене на средства от търговската си сметка, но плащането тепърва ще се обработва. Ако случайно решите, през този етап можете да отмените заявката за теглене, като влезете в „Управление на средства“ → „Хронология“ и щракнете върху „Отмяна на теглене“.
Одобрена (в процес на обработка) – Този етап означава, че Вашето теглене е одобрено от Plus500, но средствата все още не са изпратени на съответната външна страна, обработваща плащането.
Одобрени, изпратени – Този етап означава, че сме прехвърлили средствата към съответната външна страна, обработваща плащането.
Одобрени, платени – Този последен етап означава, че е приключила процедурата по тегленето, но средствата може все още да претърпят известно забавяне, свързано с тяхното освобождаване от страната, обработваща плащането.

По време на периода на обработка на заявката за теглене на средства и докато тя е със статус „Одобрена (в процес на обработка)“, Вие можете да я отмените. Докато заявката за теглене на средства е със статус „Одобрена, платена“, Plus500 може да я отмени, а тя може да се използва за покриване на всички Ваши пасиви от борсовите трансакции, които сте осъществили през това време.

Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.