Меню

Какъв е срокът за обработка при всеки метод?

Времевата рамка за обработка на заявка за теглене на средства е обикновено 1 – 3 работни дни, с цел да ни се даде възможност да извършим различни проверки за сигурност, преди да дадем ход на плащането. Времевата рамка за получаване на плащането зависи от метода на плащане и времето за обработка от третата страна, изпращаща плащането.
На екрана на тегленето в платформата за търговия се посочват минималните изисквания за теглене за всеки вид метод на теглене. Обработката на заявка за теглене за сума, по-малка от минималната сума за теглене, може да доведе до начисляване на такси към сметката Ви.

По-долу са изброени методите на теглене, които предлагаме. Моля обърнете внимание, че някои методи е възможно да не се предлагат във Вашия регион:

Електронни портфейли –PayPal или Skrill. Би трябвало да получите средствата в сметката на електронния си портфейл в срок от 3 – 7 работни дни.
Банков превод – директно прехвърляне на средства от банка към банка по електронен път. Би трябвало да получите средствата в банковата си сметка в рамките на 5 дни, считано от датата, на която е разрешено тегленето. Тегленето на средства към банкова сметка чрез банков превод може да е предмет на допълнителни забавяния, като понякога това зависи от банковата институция и съответната юрисдикция.
Кредитни/дебитни карти – средствата следва да се получат в банковата сметка, свързана със съответната карта, в съответствие с времето за обработка на всяка банка.

Нашата политика е – в случаите, когато е възможно – да извършваме плащания по теглене на средства към същия източник, който е използван и за депозиране на средства в сметката на клиента. Например, ако даден клиент депозира средства с карта Visa, винаги ще се опитваме най-напред да обработим изтеглената сума към същата картова сметка на Visa. След като бъде разрешено тегленето, средствата следва да постъпят в картовата сметка Visa на клиента в срок до следваща дата на таксуване от банката.

Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.