Меню

Предлагате ли услугата „Уведомления“?

Да, и услугата е напълно безплатна! Всеки път при отваряне/затваряне на позиция е възможно да получавате уведомления и известия, когато даден инструмент достигне конкретна ставка (цена), например преди повикване за маржин и др. Използвайки тази услуга, Вие придобивате известен контрол върху търговската си сметка дори когато сте излезли от платформата за търговия.

Можете да настроите уведомленията, като щракнете върху „Меню“ → „Акаунт“ → „Настройки на известията“ и изберете дали да ги получавате чрез имейл/SMS/насочени известия.

Моля, обърнете внимание, че насочени известия се изпращат на всяко устройство, което сте използвали, за да влезете в своя акаунт. В случай че сте използвали устройство на друго лице, за да влезете в своя акаунт за търговия, това ще доведе до изпращане на насочени известия до това устройство, както и на Вашето собствено. В такъв случай може да се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“, за да изискате изтриване на записа относно акаунта Ви за търговия от устройството на третата страна.

Моля обърнете внимание, че това са само уведомления, но за да наблюдавате състоянието на търговската си сметка и да предприемате някакви действия, като например да отворите/затворите дадена позиция, трябва да влезете в платформата за търговия.

Освен това уведомленията и известията не са гарантирани, тъй като се изпращат от трета страна. Единствено Вие отговаряте за това да наблюдавате позициите в своята сметка и да предприемате необходимите действия, например, но не само, да освобождавате средства и да затваряте позиции.

Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.