Меню

Защо трябва да кача документа си за самоличност със снимка и другите документи?

Съгласно нашите правни и регулаторни задължения Plus500 трябва да провери Вашата самоличност и адреса Ви по местоживеене, за което е необходим документ за самоличност със снимка и адресна информация и/или документация.
Когато откриете сметка в Plus500, Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони и разпоредби, свързани с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, в това число, но не само, изискванията да предоставите задоволителни доказателства за своята самоличност, адрес по местоживеене, източник на средства и др. Plus500 няма да установи стопански отношения с дадено лице, освен ако и докато не се извърши успешна проверка на самоличността и адреса по местоживеене на клиента, и/или докато не се получат и проверят всички необходими документи. Това се прави, с цел да защитим Вас и себе си от евентуална измама, както и за да защитим личната Ви неприкосновеност, и поради това представлява част от стандартния процес на комплексна проверка. Plus500 си запазва правото да налага допълнителни изисквания, свързани с процеса на комплексна проверка, когато това е необходимо.

Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.