Меню

Кои документи трябва да изпратя?

Преди даден клиент да може да търгува с нас за първи път от новата си сметка (дори в случаите, когато вече е имал сметка), ние трябва да извършим проверка на самоличността и адреса му на местоживеене. В някои юрисдикции самоличността Ви може да бъде проверена по електронен път, докато в други се изисква да предоставите известен брой документи. Освен това, като стъпка от процеса за комплексна проверка, може да се наложи да предоставите доказателство, удостоверяващо адреса Ви на местоживеене, както и информация за метода на плащане, който желаете да използвате, за да захранвате сметката си.

Нашите изисквания за удостоверяване на самоличността може да включват следното:

 1. Документ за самоличност (ID), издаден от държавна институция, който съдържа следната информация:
  1. снимка
  2. идентификационен номер
  3. пълно име
  4. дата на раждане
  5. срок на валидност
 2. Документ, удостоверяващ адреса на местоживеене, в който се посочват пълното име и адресът Ви. Документът, удостоверяващ адреса на местоживеене, следва да е издаден от финансова институция, дружество за комунални услуги, държавна агенция или съдебен орган и може да бъде един от следните документи:
  • банково извлечение
  • извлечение от кредитна/дебитна карта
  • сметка за електричество
  • сметка за вода или газ
  • сметка за регресивен периодичен данък
  • писмо с инструкции от данъчните власти
  • сметка за телефон
  • сметка за телевизионни услуги, или
  • сметка за интернет.
 3. Удостоверяване на източника на Вашите средства. За да докажете, че сте законен притежател на средствата, депозирани в търговската Ви сметка в Plus500, може да Ви помолим да ни предоставите копие или сканирано копие на един или повече от следните документи (в зависимост от използвания метод на плащане): лицевата страна на Вашата дебитна/кредитна карта или банково извлечение/извлечение от кредитна карта.
Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.