Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.

Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.

72% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.

Меню

Регулатори

Plus500 лицензирано/регистрирано дружество ли е?

Дъщерните дружества на Plus500 са лицензирани и регулирани в различни юрисдикции по целия свят.

Прочетете още

Чрез кои дъщерни дружества извършва дейност Plus500?

Plus500 Ltd извършва дейност посредством следните дъщерни дружества:

Прочетете още

Кои са предимствата да се извършва търговия с регулирано дружество?

Едно от предимствата да се извършва търговия с регулирано предприятие е, че знаете, че търгувате от надеждна и почтена платформа, в рамките на регулирана среда, в която съществуват строги правила и нормативни актове, особено такива, които защитават интересите на непрофесионалните клиенти.

Прочетете още
Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.