Меню

Предлагате ли услугата „роловър“?

Повечето от предлаганите от нас инструменти, които са базирани на фючърсни договори, имат дата за „роловър“. Може да намерите тази информация, като кликнете в линка „Подробности“ на екрана на главната платформа за търговия – до всеки инструмент.
Винаги, когато един фючърсен договор наближи датата за автоматичен роловър, както е определено за инструмента, всички отворени позиции и поръчки биват автоматично и безплатно прехвърлени от Plus500 в следващия фючърсен договор.
За да се елиминира влиянието върху оценката на отворената позиция, отчитайки промяната в стойността (цената) на основния инструмент за срока на новия договор, прави се компенсираща корекция, за да Ви позволи да запазите позициите си отворени, без да се влияе на нивото на собствения Ви капитал. Стоп поръчките и лимитираните поръчки също биват коригирани пропорционално, за да отразят стойността на новия договор. Стойността на позицията Ви продължава да отразява влиянието на движението на пазара въз основа на нивото при първоначално отваряне от Вас.
За допълнителна информация относно начина на изчисляване на корекциите на „роловъра“, моля, прочетете: „Какво е „Корекция на роловъра“?

В случай че фючърсният договор не подлежи на роловър, позицията ще се затвори на падежната дата, зададена за инструмента, която може също да се види на връзката „Подробности“. За повече информация относно падежните дати на позициите моля прочетете: „Какво означава „падежна дата“ на даден инструмент?

Вижте видео материал тук.
Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.