Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.

Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.

72% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.

Меню

Такси и тарифи

Има ли скрити такси?

В Plus500 няма скрити такси. Дружеството Plus500 получава компенсации за своите услуги чрез спредовете. За повече информация

Прочетете още

Покрива ли Plus500 моите такси за обработка на плащанията?

Като част от ангажимента ни да предлагаме най-добрите налични условия за търговия, ние покриваме повечето такси за обработка на плащанията.

Прочетете още

Прилага ли Plus500 такси за търговия?

Plus500 получава компенсации за своите услуги основно чрез „пазарния спред“. Например, когато търгувате EUR/USD, ако цена „купува“ е 1,3128, то тогава

Прочетете още

Начислява ли Plus500 такса за конвертиране на валута?

Plus500 ще начисли такса за конвертиране на валута, за всички сделки с инструменти, деноминирани във валута, която е различна от валутата на акаунта Ви.

Прочетете още

Plus500 начислява ли комисиона за пренос на позиция за следващия ден?

Сумата на финансирането овърнайт или бива добавена към, или бива извадена от Вашата сметка всеки път, когато дадена позиция е оставена отворена след известен краен срок („Времето на овърнайт финансиране“).

Прочетете още

Как разходите и таксите влияят на акаунта ми?

Разходите и таксите плащате на Plus500 за услугите, свързани инвестиции и предоставените финансови инструменти, както и за някои аспекти и характеристики на търговията. Има текущи, еднократни, свързани с операции и несъществени разходи, всеки от които се таксува на акаунта Ви, като те съответно засягат Вашите печалби/загуби.

Прочетете още

Как да получа извлечение за разходите и таксите?

Можете да видите извлечението за Вашите разходи и такси като част от годишния доклад.

Прочетете още
Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.