Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Условия и споразумения

Декларация за оповестяване на продукта

Искаме да се дадем яснота на нашите клиенти и да им помогнем да разберат пригодността на продукта.

Споразумение с потребителя

Споразумението с потребителя управлява нашите взаимоотношения с Вас.

Условия за ползване на уебсайта

Вашият достъп до този уебсайт се подчинява на нашите Общи условия и на други изявления и уведомления.

Забележка за разкриване на рисковете

Нашата забележка за разкриване на рисковете предоставя на клиентите ни информация за рисковете, свързани с CFDs, но не може да обясни всички рискове, нито как тези рискове се свързват с личните обстоятелства на всеки клиент. Важно е нашите клиенти напълно да разбират свързаните рискове, преди да вземат решение да влязат в търговски отношения с нас.

Политика за поверителност

Нашата политика за управление и защита на личната Ви информация.

Политика за жалби на клиенти

Пълната информация за нашата процедура за оплаквания е описана тук.

Законова декларация съгласно FAIS

Оповестяване на законово основание по отношение на Закон № 37 от 2002 г. за консултантските и посредническите услуги във финансовата област.

Ръководство за PAIA

Процес „Достъп до информация“, регулиран от Закона за насърчаване на достъпа до информация (PAIA) 2000, РАЗДЕЛ 32 от Конституцията.

Политика за конфликт на интереси

Нашата политика по наблюдение и управление на потенциални конфликти на интереси в рамките на Plus500AU, между Plus500AU и неговите клиенти, и между клиенти на Plus500AU.

Политика за изпълнение на поръчки

Нашата Политика по предлагане на „най-доброто изпълнение“, когато изпълняваме поръчки от името на клиенти.

Защо да търгувате чрез Plus500?

Защитени и сигурни

Данните Ви са в безопасност, а средствата Ви се пазят в отделни банкови сметки в съответствие с регулаторните изисквания.

Професионална подкрепа

Получавайте специално денонощно обслужване на множество езици.

Регулирано

Лицензирано и регламентирано от водещи регулаторни органи на глобално равнище. Научете повече.

Надеждно

Plus500 е дружество от индекса FTSE 250, листвано на Основния пазар за листвани компании на Лондонската фондова борса.
Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7