Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Търгувайте с CFD върху опции

Предлагат се кол- и пут-опции с ливъридж за Германия 40, нефт и Meta. Възползвайте се от променливостта на пазара и търгувайте с нашите гъвкави ДЗР (CFD) върху опции.
Plus500CY Ltd е емитентът на финансовите продукти, които се предлагат на този уебсайт. Компанията Plus500CY Ltd е регулирана от Кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси (CySEC) (номер на лиценза: 250/14).

Visa
MasterCard
PayPal
Банков превод
Skrill
Apple Pay
Trustly
* Plus500 предлага многобройни методи на плащане.

Търгувайте с опции с ливъридж

Можете да търгувате опции с ливъридж до 1:5, което означава умножаване на всички потенциални печалби или загуби. Можете да започнете с минимален 1 000 SEK, за да постигнете ефекта на капитал от 5 000 SEK!
Разгледайте опциите ни

{{activeCategoryName}}

Използвайте нашите инструменти за управление на риска

Задайте предупреждения за цена и стопове, като например стоп-загуба и следящ стоп, за да управлявате риска си. За да избегнете изцяло спадане на нивото, използвайте нашия гарантиран стоп и позицията ще се затвори точно на цената, която сте задали.

Безпроблемно управление на сметка

Бърза и гладко протичаща процедура по захранване на сметката посредством банкова сметка, кредитна/дебитна карта, PayPal или Skrill. Разнообразни инструменти за управление на Вашата финансова и търговска дейност, в това число безплатна услуга за уведомления.

Защо да търгувате чрез Plus500?

Защитени и сигурни

Данните Ви са в безопасност, а средствата Ви се пазят в отделни банкови сметки в съответствие с регулаторните изисквания.

Професионална подкрепа

Получавайте специално денонощно обслужване на множество езици.

Регулирано

Дружество Plus500CY Ltd е лицензирано и регулирано от Кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси (номер на лиценза: 250/14).

Надеждно

Plus500 е дружество от индекса FTSE 250, листвано на Основния пазар за листвани компании на Лондонската фондова борса.

Какво представлява търговията с опции?

Търговията с ДЗР върху опции включва търговията с договори за разлика върху опционни договори, които дават правото да се купува (кол опция) или продава (пут опция) базов актив на предварително определена цена в рамките на определен период от време. Търговците, които се занимават с търговия на ДЗР върху опции, спекулират с цените на опциите, които се влияят, наред с други неща, от движението на цените на базовите активи. Тези ДЗР върху опции предлагат ливъридж и позволяват на инвеститорите да спекулират както на нарастващи, така и на спадащи пазари, без да притежават основния актив.

Как да търгувам с опции?

Започнете да търгувате с опции в 5 лесни стъпки:
  1. Изберете свой метод за търговия с опции
  2. Научете повече за пазара на опции
  3. Отворете и потвърдете своя Plus500 сметка
  4. Планирайте своя стратегия за търговия с опции
  5. Започнете да търгувате!

ЧЗВ относно категорията Опции

Когато търгувате опции, вие спекулирате с бъдещата цена (страйк цена) на базисен инструмент, като например акция, индекс или стока. Plus500 предлага два вида CFD за опции: кол опция и пут опция – може да купувате и продавате и двата вида. Ако въведете позиция по кол/пут опция, вие всъщност сключвате договор за цената на базисен инструмент, която той ще достигне (или подмине) на датата на изтичане.

Пут опции – купувач/продавач на „Пут опция“ очаква цената на базисния инструмент да спадне/да се покачи.

Кол опции – купувач/продавач на „Кол опция“ очаква цената на базисния инструмент да се покачи/да спадне.

Ето например разбивка на опция за акции на Meta:

Кол 125 | Ноември | Meta

  • Кол – вида на опцията (може да бъде кол или пут).
  • 125 – страйк цената, т.е. цената, която предполагате, че базисният инструмент ще премине на датата на изтичане.
  • НОЕМВРИ (ноември 2018 г.) – датата на изтичане на опцията за лесно търсене.

При търговията със CFD, популярна форма на дей трейдинг, печалбата (загубата) Ви се определя от движението на цената на дадена опция. Вие не купувате или продавате самата опция.

Plus500 предлага набор от CFD за кол/пут опции. За списък с предлагани опции кликнете тук.

Търговията с опции има някои важни предимства:
Може да изпитате по-голяма волатилност – има склонност процентните промени при опциите да са много по-значими, което означава, че те потенциално може да донесат по-голяма възвръщаемост (но и по-големи рискове).

Възможно е да отворите позиции с по-нисък първоначален марджин, защото цените на опциите са значително по-ниски от основните инструменти. Някои търговци считат например, че акциите на Alphabet (GOOG) са скъпи, докато цената на опция за Alphabet често може да бъде на много по-приемлива цена – което означава, че може да купите повече единици за същия начален капитал.

Може да разнообразите позициите си, като търгувате при различни страйк цени. Една страйк цена се определя като стойността, която базисният инструмент трябва да достигне до крайния срок, за да бъде търговията печеливша. Предлагаме множество CFD за кол/пут опции, за всеки базисен инструмент.

Plus500 предлага единствено CFD за опции. Тези CFD за опции Ви излагат на промени в цените на опциите, те се уреждат в брой и не може да бъдат упражнявани от или срещу Вас, или да доведат до реализиране на основната ценна книга. Затова, когато датата на изтичане на CFD за опцията наближи, позицията ще бъде затворена.

CFD на Plus500 за опции Ви дава възможност да увеличите своята пазарна експозиция, без да е нужен по-голям капитал. С ливъридж до 1:5 за всеки 1000 вложени американски долара, може да търгувате опции на стойност $5000. Потенциалните печалби или загуби съответно ще бъдат мултиплицирани.

Да допуснем например, че цената на акциите на Apple е $200, докато текущата цена на CFD за кол опции на стойност $250 (кол 250 | Ноември | Apple) е $12 за една опция. Със $120 може да отворите позиция за търговия с 10 опции, на стойност $600:

(10 опции х цена на опцията от $12) х ливъридж 5 = (10 х 12) х 5) = 600.

Всяка опция има предварително определена дата на изтичане. Обикновено е за един месец напред. За разлика от обикновените опции, търгувани на пазара, датата на изтичане на CFD за опции е зададена на няколко дни преди датата на изтичане на основните опции. Това се дължи на много вялата търговия със свързания договор в този момент.

На датата на изтичане последната цена на CFD за опции се основава на последно наличната стойност (но не и нула).

Основните фактори, които определят цената на дадена опция, включват: (а) текущата цена на базисния инструмент, (б) степента на волатилност на пазара, (в) датата на изтичане и (г) вътрешната стойност на опцията, определена като стойността, която някоя опция би имала при упражняването ѝ понастоящем.

Освен това, цените на опциите много зависят от тяхното търсене и предлагане на пазара.

Цените на CFD за опции се отнасят към движенията на цената на опциите. Когато има голяма волатилност на финансовите пазари, процентната промяна на CFD за опции има склонност да се движи по-значително в сравнение с базисната акция или индекс заради увеличение на предполагаемата волатилност.

Пример 1: Alphabet (GOOG) се търгува на цена $1000, а Вие купувате CFD за кол опция на стойност $1100 за след един месец на цена $70. След две седмици цената на Alphabet се покачва до $1050, а цената на CFD за опция сега е $90. Потенциалната Ви печалба е 90-70 = $20 за всяко CFD за опция. Това се равнява на 28% печалба (20/70 = 0,28), която е много по-голяма от тази, която би била реализирана, ако бяхте закупили акции на Alphabet на цена $1000 и бяхте спечелили 5% (50/1000 = 0,05).

Пример 2: Alphabet (GOOG) се търгува на цена $1000, а Вие купувате CFD за кол опция за $1100 за след един месец на цена $70. След две седмици цената на Alphabet спада до $950, а цената на CFD за опция сега е $50. Потенциалната Ви загуба е 50-70 = –$20 за всеки CFD за опция. Равностойно е на промяна в цената от 28% (20/70 = 0,28), вместо ако бяхте купили акция на Alphabet на цена $1000 и бяхте загубили 5% (50/1000 = 0,05).

Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7