Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Професионални търговци

Plus500 предоставя на своите професионални клиенти по-голямата част от защитите, предлагани на клиентите на дребно, без увеличение на разходите.

Моля, имайте предвид: Ливъриджът увеличава загубите и печалбите на инвеститора; Високият ливъридж увеличава разходите за инвестицията по отношение на спредовете и финансирането на таксите; По-големите обеми на търговия ще доведат до увеличаване на търговските разходи.

Можете ли да кандидатствате за Професионален акаунт?

Можете ли да кандидатствате за Професионален акаунт?
Имали ли сте средно по 10 операции на тримесечие, на значителна стойност, през последната година на подобен пазар?
Въпрос 1 от 3
Можете ли да кандидатствате за Професионален акаунт?
Портфейлът Ви от финансови инструменти превишава ли 500 000 евро?
Портфейлът от финансови инструменти включва:
 • Парични средства
 • Акции
 • Деривати*
 • Акаунти за търговия
 • Дългови инструменти
Не включва:
 • Портфейли от недвижими имоти
 • Пряко владение на стока
 • Нетъргуеми активи
* Единствено парични депозити с цел финансиране/печалби, получени от инвестиране в деривати.
Въпрос 2 от 3
Можете ли да кандидатствате за Професионален акаунт?
Работили ли сте във финансовия сектор на подходяща длъжност поне една година?
Въпрос 3 от 3
Можете ли да кандидатствате за Професионален акаунт?
Може да отговаряте на критериите за кандидатстване за професионален акаунт!
Имате ли вече акаунт в Plus500?
Таблица за ливъриджа (макс. ливъридж)
Други критерии
Таблица за ливъриджа (макс. ливъридж)
Категория „Инструменти“ Професионален акаунт
Forex 1:300
Индекси 1:150
Стоки 1:150
Акции 1:20
Опции 1:5
ETF 1:100
Крипто 1:5
Други критерии
Критерии Професионален акаунт
Отстъпки в брой
Защита на паричните средства на клиентите
Защита срещу отрицателно салдо
Най-добро изпълнение на поръчки
Служба „Финансов омбудсман“
Права на ICF -

Нагледен пример:

Когато продават CFD за EUR/USD на стойност 15 хил. щ. д. при курс „Продажба“ 1.1750:

 • Професионалните клиенти с ливъридж 1:300 ще имат нужда от първоначален марджин 58.75 щ. д..

Кой може да кандидатства за „Професионален акаунт“?

Клиенти, покриващи поне 2 от следните критерии.

 • Достатъчна търговска активност през последните 12 месеца

  Извършили сте средно поне по 10 операции на тримесечие, в значителен размер, през предходните четири тримесечия на съответния пазар1 (чрез Plus500 и/или други доставчици).

 • Портфолио от финансови инструменти на стойност над 500 000 € (включително спестявания в парични средства и финансови инструменти)

  Не се изисква от Вас да депозирате тази сума.
  Размерът на портфолиото Ви от финансови инструменти2 превишава 500 000 €.

 • Подходящ опит в сектора на финансовите услуги

  Вие работите/сте работили във финансовия сектор поне една година, на професионална позиция, която изисква познания за съответните операции или услуги.

1 Съответен пазар: деривати на ИБП, като например CFD с ливъридж, форекс, залагания за спред.
2 Портфолиото от финансови инструменти включва акции, деривати (единствено парични депозити за финансиране/печалби, получени от инвестиране в деривати), дългови инструменти и парични депозити. Портфолиото не включва портфолиа от имущество, пряка собственост върху стоки или условните стойности на ливъридж инструменти.

Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7