Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Икономически календар

По информация на Лого на Dow Jones
От: До:
Очаквано въздействие:
Вид действие:

Защо да търгувате чрез Plus500?

Защитени и сигурни

Данните Ви са в безопасност, а средствата Ви се пазят в отделни банкови сметки в съответствие с регулаторните изисквания.

Професионална подкрепа

Получавайте специално денонощно обслужване на множество езици.

Регулирано

Дружество Plus500CY Ltd е лицензирано и регулирано от Кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси (номер на лиценза: 250/14).

Надеждно

Plus500 е дружество от индекса FTSE 250, листвано на Основния пазар за листвани компании на Лондонската фондова борса.

ЧЗВ

Може да използвате икономическия календар, за да планирате сделки и бъдещи поръчки, както и да бъдете предупреждавани относно предстоящи пазарни събития – това включва информация по държави за лихвените нива, инфлацията, търговския баланс, запасите от нефт и природен газ, месечните доклади за заетостта и други.

В икономическия календар може да се влезе и от основното меню на платформата.

Икономическите събития се дефинират като имащи икономическо значение за стойността на акции, индекси , стоки и други финансови инструменти и обхващат всяко вътрешно или външно събитие, което може да засегне техните характеристики (предимно търсене и предлагане).

Дадено икономическо събитие може да засили, отслаби или да не повлияе на инструмента или инструментите, с които се свързва то.

Валутните курсове (известни също като Forex), се влияят от редица политически и икономически фактори, свързани с разликата в стойността на валутата или икономическия регион, като например еврото (EUR) по отношение на валутата на друга държава или икономически регион – например американския долар (USD).

Основните фактори, влияещи върху валутните курсове, са условията за търговия, политическата стабилност и цялостните икономически резултати на двете държави или региони. Това се отнася и за икономическия им растеж (например темп на растеж на БВП), икономическо състояние, лихвени проценти, инфлация и платежен баланс (т. е. износ, внос и държавен дълг).

Докладът за заетостта в САЩ, без селското стопанство, (NFP) представлява пример за значимо икономическо събитие, което е свързано с Forex. NFP обикновено засяга следните валутни курсове: EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY .

Цената на акциите на дадено дружество обикновено се повишава или спада в зависимост от промените в конкурентната му позиция на пазара. Различни фактори засягат конкурентната позиция на дадена компания, включително новини за или във връзка с финансовите резултати на компанията, както и корпоративни събития (дивиденти, отчети за приходите и разходите, обособени нови организации, емисия на права и др.).

Икономическият календар на Plus500 Ви позволява да филтрирате „Корпоративни събития“ по „Новини за дивиденти и приходи и разходи“ в рамките на определени и персонализирани времеви рамки.

Пример за корпоративно събитие, което засяга цената на дадена акция, е тримесечният отчет за приходите и разходите на Meta (FB).

Борсов индекс е среднопретеглена стойност (или база за сравнение) на цени на избрана кошница от компании, листвани на фондов пазар. Стойността на даден борсов индекс се определя според фактори, като например място на листване, вид ценна книга, пазарна капитализация и теглата на съставните елементи. Популярни индекси на фондовите пазари от целия свят включват: Великобритания 100, US-TECH 100, Япония 225 и Франция 40.

Един от основните фактори, които засягат CFD за индекс, е процентната промяна в стойността на дадена акция, която е със значително тегло в този индекс, и/или средната процентна промяна на група акции в конкретен бранш, сектор или категория. Общото доверие на инвеститорите и очакваният икономически растеж на фондовия пазар на дадена държава също може да повлияят на цената на неговите индекси.

Докладът PMI за сектора на услугите в Германия представлява пример за икономическо събитие, което може да повлияе на цената на индекса „Германия 40“, както и на акциите на други компании, листвани на германската фондова борса.

Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7