Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Академия за търговия
Научете най-важните неща за нашата платформа и подобрете уменията си за търговия с нашите видеоръководства и други обучителни материали.

Търговия

Има ли ограничения по отношение на методите на търговия?

На нашата платформа не се разрешава нито един метод на търговия, който е забранен съгласно условията на „Споразумението с потребителя“, като например „скалпиране“, система за автоматизирано въвеждане на данни, хеджиране, или метод на търговия, който попада в рамките на определението за „пазарна злоупотреба“, като например търговия с вътрешна информация, както и всяка забранена дейност, като например злоупотреба със системата за бонуси. При такива обстоятелства ние си запазваме правото да анулираме всички Ваши търговски операции и/или да затворим сметката Ви. За повече информация моля прочетете нашето „Споразумение с потребителя“ на уебсайта ни.

Прочетете още

Може ли да бъда „на червено“?/Може ли сметката ми да бъде с отрицателен платежен баланс?

Клиентите не могат да загубят повече средства, отколкото имат в сметката си. Функцията „повикване за маржин“ има за цел да попречи на сметката Ви да получи отрицателен платежен баланс. За повече информация моля прочетете “Какво е „повикване за маржин“?

Прочетете още

Предлагате ли услугата „Уведомления“?

Да, и услугата е напълно безплатна! Всеки път при отваряне/затваряне на позиция е възможно да получавате уведомления и известия, когато даден инструмент достигне конкретна ставка (цена), например преди повикване за маржин и др. Използвайки тази услуга, Вие придобивате известен контрол върху търговската си сметка дори когато сте излезли от платформата за търговия.

Прочетете още

Декларирате ли данъци?

1. Изцяло Ваша отговорност е да декларирате и плащате данъци съгласно законите във Вашето местно законодателство. Освен това в някои държави сме длъжни да удържаме данък при източника. Моля, вижте „Споразумение с потребителя“ относно съответните разпоредби по този въпрос във Вашето законодателство.

Прочетете още

Как да избегна повикване за маржин?

Клиентите следва постоянно да наблюдават платежния баланс на търговската си сметка и да се уверят, че разполагат с достатъчно средства в нея, за да поддържат отворените си позиции. Освен това клиентите могат да заявят, че желаят да получават уведомление чрез имейл/SMS/насочено известие, в случай че капиталът на сметката доближи общата стойност на поддържащия маржин. За да направите това, щракнете върху „Сметка“ → „Уведомления“ или ако използвате мобилното приложение, щракнете върху „Меню“ → „Предупреждения за цена“ → „Уведомления“.

Прочетете още

Как мога да получа доклад за дейността в моя акаунт?

Има два начина да генерирате отчет на затворените си позиции, печалба/загуба и пр. Ако търгувате през уебсайта, влезте в профила си в Plus500, кликнете "Меню" → "Инструменти" → "Отчети". Ако ползвате мобилното приложение, отидете на "Повече" → "Профил" → "Отчети".

Прочетете още

Как работят ESG точките в Plus500?

Един ESG резултат може да помогне на търговците да научат за устойчивото развитие и дългосрочната устойчивост на дадено дружество по отношение на фактори, свързани с околната среда, социалните въпроси и управлението. Търговците често анализират резултата и класирането на дадено дружество по отношение на представянето, потенциалните възможности за търговия, евентуалния растеж и рисковете.

Прочетете още

Как да изчисля изискванията относно маржина?

Първоначален маржин = (начална цена на позицията*размер на търговската операция)*процентна стойност на първоначалния маржин. Например да предположим, че купувате 30 ДЗР върху акции на Meta за $75 единична цена (позиция „купува“), след което стойността на позицията ще бъде 30*75 = $2250. Ако процентната стойност на първоначалния маржин бе 20%, то тогава необходимият първоначален маржин щеше да бъде 20%*2250=$450.

Прочетете още

Как да затворя дадена позиция?

За да затворите позиция, щракнете върху бутона „Затваряне на позиция“ на главния екран или в раздела „Отваряне на позиции". След като щракнете върху този бутон, ще се появи изскачащ прозорец и ще трябва да потвърдите или да отмените заявката си да затворите позицията. В този изскачащ прозорец имате също така опцията да затворите позицията си частично. Например, ако имате позиция за 2000 договора за Natural Gas, можете да решите да затворите 1000 договора и да останете с по-малка позиция.

Прочетете още
Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!

Plus500 не претендира, че е официална академична институция, получила признание от държава/правителство.

Тествайте знанията си

Готови ли сте за следващата стъпка в пътешествието си?

Защо да търгувате чрез Plus500?

Защитени и сигурни

Данните Ви са в безопасност, а средствата Ви се пазят в отделни банкови сметки в съответствие с регулаторните изисквания.

Професионална подкрепа

Получавайте специално денонощно обслужване на множество езици.

Регулирано

Дружество Plus500CY Ltd е лицензирано и регулирано от Кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси (номер на лиценза: 250/14).

Надеждно

Plus500 е дружество от индекса FTSE 250, листвано на Основния пазар за листвани компании на Лондонската фондова борса.