Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Условия и споразумения

Условия за ползване на уебсайта

Вашият достъп до този уебсайт е предмет на нашите общи условия, както и на други декларации и бележки.

Забележка за разкриване на рисковете

Нашата забележка за разкриване на рисковете предоставя на клиентите ни информация за рисковете, свързани с CFDs, но не може да обясни всички рискове, нито как тези рискове се свързват с личните обстоятелства на всеки клиент. Важно е нашите клиенти напълно да разбират свързаните рискове, преди да вземат решение да влязат в търговски отношения с нас.

Политика за поверителност

Нашата политика за управление и защита на личната Ви информация.

Политика за конфликт на интереси

Политиката ни за управление на потенциални конфликти на интереси в рамките на Plus500CY, между Plus500CY и нейните клиенти, както и сред клиентите на Plus500CY. Целта ни е да защитаваме най-добрите интереси на клиентите ни.

Политика за изпълнение на поръчки

Политиката ни да предлагаме „най-добро изпълнение“, когато изпълняваме поръчки от името на клиентите; Plus500CY взема достатъчни мерки за получаване на възможно най-добрите резултати за нашите клиенти. Наш дълг е да провеждаме с Вас бизнес честно, справедливо и професионално, както и да действаме в най-добър Ваш интерес, когато изпълняваме поръчки.

Фонд за компенсиране на инвеститорите

Plus500CY е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите ("ICF"), който предоставя компенсации на Клиентите на дребно, които отговарят на необходимите условия, в случай че Кипърската Инвестиционна Фирма не е в състояние да изпълни задълженията, поети към клиентите.

Информация за компанията

Информация за лиценза и данни за контакт с Plus500CY Ltd.

Политика по категоризация на клиентите

Тази политика съдържа информация и процедури относно начина на класифициране на клиентите от страна на Plus500CY в наличните категории.

Политика за жалби на клиенти

Пълната информация за нашата процедура за оплаквания е описана тук.

Споразумение с потребителя

Договорът, който управлява отношенията между Клиента и Компанията, и който описва подробно всички условия, свързани с употребата на търговската услуга, предлагана от Plus500CY.

Ключов информационен документ - Стоки

Този документ Ви предоставя ключова информация за нашите инвестиционни продукти - Стоки.

Ключов информационен документ - Криптовалути

Този документ Ви предоставя ключова информация за нашите инвестиционни продукти - Криптовалути.

Ключов информационен документ - ETF

Този документ Ви предоставя ключова информация за нашите инвестиционни продукти - ETF.

Ключов информационен документ- Forex

Този документ Ви предоставя ключова информация за нашите инвестиционни продукти- Forex.

Ключов информационен документ - Индекси

Този документ Ви предоставя ключова информация за нашите инвестиционни продукти - Индекси.

Ключов информационен документ - Опции

Този документ Ви предоставя ключова информация за нашите инвестиционни продукти - Опции.

Ключов информационен документ - Акции

Този документ Ви предоставя ключова информация за нашите инвестиционни продукти - Акции.

Защо да търгувате чрез Plus500?

Защитени и сигурни

Данните Ви са в безопасност, а средствата Ви се пазят в отделни банкови сметки в съответствие с регулаторните изисквания.

Професионална подкрепа

Получавайте специално денонощно обслужване на множество езици.

Регулирано

Дружество Plus500CY Ltd е лицензирано и регулирано от Кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси (номер на лиценза: 250/14).

Надеждно

Plus500 е дружество от индекса FTSE 250, листвано на Основния пазар за листвани компании на Лондонската фондова борса.
Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7