Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Какво е „гарантирана стоп поръчка“?

По време на някои пазарни обстоятелства (например при наличие на променлив пазар) има вероятност Вашата поръчка „стоп загуба“ да не бъде изпълнена точно на предпочетената от Вас ставка (цена). Тази функция ще принуди позицията да се затвори на избраната от Вас ставка (цена) дори когато пазарната цена я надвиши. Щом се достигне заявеното ниво, позицията ще се затвори автоматично. Тази функция не се предлага за всички инструменти, а при по-голям спред се начислява такса.

Особености на гарантираната стоп поръчка:

  • Може да се поставя само при нова позиция и не може да се добавя към вече съществуваща такава.
  • Може да се активира/редактира в рамките на часовете за търговия на инструмента.
  • След като се направи гарантираната стоп поръчка, тя не може да се отменя, но нивото ѝ може да се променя.
  • Удържаният по-голям спред при изпълнение на гарантирана стоп поръчка, която сте активирали, не подлежи на възстановяване и може да се види, преди да направите този вид поръчка.
  • Гарантираната стоп поръчка трябва да се зададе в рамките на определени параметри (минимална и максимална отдалеченост) по отношение на текущата ставка (цена) на инструмента, както е показано на платформата за търговия.

За да научите как функционира гарантираната стоп поръчка, моля следвайте този пример:

Цените „купува“/„продава“ за Alphabet са $500/$498.
Купувате 10 ДЗР върху акции на Alphabet. Да речем, че по-големият спред на гарантираната стоп поръчка е $10.
Пускате гарантирана стоп поръчка на цена „продава“ $450.
Цената „продава“ на Alphabet се понижава до $400. Позицията ще се затвори на $450, а не на $400.
П&З с гарантиран стоп: ($450 - $500)*10 - $10 = загуба of $510.
П&З без гарантиран стоп: ($400 - $500)*10 = загуба of $1000.

Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!

Plus500 не претендира, че е официална академична институция, получила признание от държава/правителство.

Тествайте знанията си

Готови ли сте за следващата стъпка в пътешествието си?

Защо да търгувате чрез Plus500?

Защитени и сигурни

Данните Ви са в безопасност, а средствата Ви се пазят в отделни банкови сметки в съответствие с регулаторните изисквания.

Професионална подкрепа

Получавайте специално денонощно обслужване на множество езици.

Регулирано

Дружество Plus500CY Ltd е лицензирано и регулирано от Кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси (номер на лиценза: 250/14).

Надеждно

Plus500 е дружество от индекса FTSE 250, листвано на Основния пазар за листвани компании на Лондонската фондова борса.