Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Търговия

Има ли ограничения по отношение на методите на търговия?

На нашата платформа не се разрешава нито един метод на търговия, който е забранен съгласно условията на „Споразумението с потребителя“, като например „скалпиране“, система за автоматизирано въвеждане на данни, хеджиране, или метод на търговия, който попада в рамките на определението за „пазарна злоупотреба“, като например търговия с вътрешна информация, както и всяка забранена дейност, като например злоупотреба със системата за бонуси. При такива обстоятелства ние си запазваме правото да анулираме всички Ваши търговски операции и/или да затворим сметката Ви. За повече информация моля прочетете нашето „Споразумение с потребителя“ на уебсайта ни.

Прочетете още

Може ли да бъда „на червено“?/Може ли сметката ми да бъде с отрицателен платежен баланс?

Клиентите не могат да загубят повече средства, отколкото имат в сметката си. Функцията „повикване за маржин“ има за цел да попречи на сметката Ви да получи отрицателен платежен баланс. За повече информация моля прочетете “Какво е „повикване за маржин“?

Прочетете още

Предлагате ли услугата „Уведомления“?

Да, и услугата е напълно безплатна! Всеки път при отваряне/затваряне на позиция е възможно да получавате уведомления и известия, когато даден инструмент достигне конкретна ставка (цена), например преди повикване за маржин и др. Използвайки тази услуга, Вие придобивате известен контрол върху търговската си сметка дори когато сте излезли от платформата за търговия.

Прочетете още

Декларирате ли данъци?

1. Изцяло Ваша отговорност е да декларирате и плащате данъци съгласно законите във Вашето местно законодателство. Освен това в някои държави сме длъжни да удържаме данък при източника. Моля, вижте „Споразумение с потребителя“ относно съответните разпоредби по този въпрос във Вашето законодателство.

Прочетете още

Как да избегна повикване за маржин?

Клиентите следва постоянно да наблюдават платежния баланс на търговската си сметка и да се уверят, че разполагат с достатъчно средства в нея, за да поддържат отворените си позиции. Освен това клиентите могат да заявят, че желаят да получават уведомление чрез имейл/SMS/насочено известие, в случай че капиталът на сметката доближи общата стойност на поддържащия маржин. За да направите това, щракнете върху „Сметка“ → „Уведомления“ или ако използвате мобилното приложение, щракнете върху „Меню“ → „Предупреждения за цена“ → „Уведомления“.

Прочетете още

Как мога да получа доклад за дейността в моя акаунт?

Съществуват два начина за създаване на отчет за Вашите затворени позиции, печалби/загуби и друга информация. В случай че търгувате от устройство с Android или от нашето приложение, влезте в своя акаунт в Plus500, кликнете върху „Меню“ → „Инструменти“ → „Отчети“. В случай че използвате устройство с iOS, отидете в „Още“ → „Акаунт“ → „Отчети“.

Прочетете още

Как работят ESG точките в Plus500?

Един ESG резултат може да помогне на търговците да научат за устойчивото развитие и дългосрочната устойчивост на дадено дружество по отношение на фактори, свързани с околната среда, социалните въпроси и управлението. Търговците често анализират резултата и класирането на дадено дружество по отношение на представянето, потенциалните възможности за търговия, евентуалния растеж и рисковете.

Прочетете още

Как да изчисля изискванията относно маржина?

Първоначален маржин = (начална цена на позицията*размер на търговската операция)*процентна стойност на първоначалния маржин. Например да предположим, че купувате 30 ДЗР върху акции на Meta за $75 единична цена (позиция „купува“), след което стойността на позицията ще бъде 30*75 = $2250. Ако процентната стойност на първоначалния маржин бе 20%, то тогава необходимият първоначален маржин щеше да бъде 20%*2250=$450.

Прочетете още

Как да затворя дадена позиция?

За да затворите позиция, щракнете върху бутона „Затваряне на позиция“ на главния екран или в раздела „Отваряне на позиции". След като щракнете върху този бутон, ще се появи изскачащ прозорец и ще трябва да потвърдите или да отмените заявката си да затворите позицията. В този изскачащ прозорец имате също така опцията да затворите позицията си частично. Например, ако имате позиция за 2000 договора за Natural Gas, можете да решите да затворите 1000 договора и да останете с по-малка позиция.

Прочетете още
Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!

Plus500 не претендира, че е официална академична институция, получила признание от държава/правителство.

Тествайте знанията си

Готови ли сте за следващата стъпка в пътешествието си?

Защо да търгувате чрез Plus500?

Защитени и сигурни

Данните Ви са в безопасност, а средствата Ви се пазят в отделни банкови сметки в съответствие с регулаторните изисквания.

Професионална подкрепа

Получавайте специално денонощно обслужване на множество езици.

Регулирано

Дружество Plus500CY Ltd е лицензирано и регулирано от Кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси (номер на лиценза: 250/14).

Надеждно

Plus500 е дружество от индекса FTSE 250, листвано на Основния пазар за листвани компании на Лондонската фондова борса.