Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Оценка на екологичните, социални и управленски стандарти

Свързано с околната среда. Социални въпроси. Управление. Вземайте информирани решения с нашата удобна за потребителя оценка на екологичните, социални и управленски стандарти на различни договори за разлика върху акции.

Какво представлява оценката на екологичните, социални и управленски стандарти?

Един ESG резултат измерва устойчивото развитие и дългосрочната устойчивост на дадено дружество по отношение на фактори, свързани с околната среда, социалните въпроси и управлението. Тези фактори често имат финансови последици и често не се включват в традиционния анализ на пазара.

Свързано с околната среда

Екологосъобразните практики на едно дружество за ниски емисии на въглероден диоксид.

Социални въпроси

Как едно дружество оказва въздействие върху обществото, като например с условията на труд, правата на човека и обслужването на клиентите.

Управление

Стандартите на процесите за управление на дружеството като етика, одити, права на акционерите и други.

Защо ESG точките са популярни сред търговците?

Инвеститорите анализират оценката на екологичните, социални и управленски стандарти на дадена компания с оглед на представянето ѝ, потенциалните ѝ възможности за търговия, евентуален растеж и рискове. Компания, която се справя с проблемите на екологичните, социални и управленски стандарти отлично, е по-вероятно да прилага гъвкави устойчиви бизнес практики.

  • Разберете какви са целите, свързани с ESG, на дадено дружество.
  • Отваряйте дълги или къси позиции с CFD на акции, като използвате нашата оценка за ESG.
  • Наблюдавайте ESG резултата на дадено дружество за промени в устойчивостта.
  • Взимайте информирани решения въз основа на ESG класирането на дадено дружество.
Търговия, свързана с въздействието, с изключителните ни индекси

Интуитивни ESG точки с Plus500

Разберете какво е нивото на устойчивост и етично представяне на дадена компания с помощта на лесната ни за ползване оценка на екологичните, социални и управленски стандарти върху голямо разнообразие от акции.

Общ ESG резултат

Средната стойност на всички подкатегории, без резултата за основните категории.

Резултати за основните категории

Средната стойност на съответните им подкатегории.

Всички наши резултати

Всяка оценка на екологичните, социални и управленски стандарти е между 1 (ниска) и 10 (висока).

Класиране в отрасъла

„Водач“, „Над средната стойност“, „Средна стойност“, „Под средната стойност“, „Изоставащ“

Научете повече

Нашето партньорство за ESG

Даваме ESG точки заедно с FactSet — водещо дружество за анализ на ESG данни, което ни позволява да предоставяме водеща информация относно устойчивостта от някои от най-известните глобални дружества.
Отказ от отговорност: За CFD няма цели, свързани с околната среда, социалните въпроси или управлението, и понятията „устойчива инвестиция“ не се прилагат. Данните за ESG точки, налични в Plus500, отразяват основните активи на CFD и се предоставят единствено с цел информация.
Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7