Invest

Нашите такси и тарифи

Конкурентни, разбираеми и без изненади

Plus500 предлага на клиентите повечето от услугите си безплатно, като малкото такси, които налагаме, са ясни. Няма изненади. Възнаграждението си получаваме от комисионите ни за търговия, които са сред най-ниските в бранша (базирано на вътрешна проверка).

За разлика от други дружества, търгуващи с акции, когато търгувате с Plus500, ще направите

0 Такси за
  • Депозити
  • Тегления
  • Липса на активност
  • Такса за съхранение
  • Динамични диаграми и графики
  • Пазарни данни и котировки

Комисиони за търговия

Акции на пазара
Борса
Комисиони
Акции на пазара
САЩ
Борса
Нюйоркска фондова борса, Американска фондова борса, Nasdaq, Nasdaq – малка капитализация
Комисиони
0,006$
за акция
Акции на пазара
Обединеното кралство
Борса
Лондонската фондова борса
Комисиони
0,045%
(мин. 2 GBP)
Акции на пазара
Швеция
Борса
Шведската фондова борса
Комисиони
0,045%
(мин. 25 SEK)
Акции на пазара
Германия
Борса
Франкфуртската фондова борса
Комисиони
0,045%
(мин. 2 EUR)
Акции на пазара
Италия
Борса
Миланската фондова борса
Комисиони
0,045%
(мин. 2 EUR)
Акции на пазара
Франция
Борса
Парижката фондова борса
Комисиони
0,045%
(мин. 2 EUR)
Акции на пазара
Испания
Борса
Мадридската фондова борса
Комисиони
0,06%
(мин. 2 EUR)
Акции на пазара
Финландия
Борса
NASDAQ OMX Helsinki
Комисиони
0,045%
(мин. 4 EUR)
Акции на пазара
Ирландия
Борса
Euronext Dublin
Комисиони
0,075%
(мин. 5,25 EUR)
Акции на пазара
Португалия
Борса
Euronext Lisbon
Комисиони
0,075%
(мин. 6 EUR)
Акции на пазара
Дания
Борса
NASDAQ OMX – Копенхаген
Комисиони
0,045%
(мин. 30 DKK)
Акции на пазара
Австрия
Борса
Фондовата борса във Виена
Комисиони
0,075%
(мин. 4 EUR)
Акции на пазара
Норвегия
Борса
Фондовата борса в Осло
Комисиони
0,055%
(мин. 37,5 NOK)
Акции на пазара
Австралия
Борса
ASX
Комисиони
0,0525%
(мин. 4,5 AUD)
Акции на пазара
Нидерландия
Борса
Euronext Амстердам
Комисиони
0,075%
(мин. 4 EUR)

Такса за конвертиране на валута

За всяка изпълнена сделка и за всяка операция във валута, която се различава от тази на акаунта Ви, ще бъде начислена такса за конвертиране на валута.

Таксите за конвертиране на валута, върху печалбата/загубата от търговски дейности, и начисления върху операции (напр. комисиона за търговия, данък върху капиталовите печалби, плащания на дивиденти и др.) се изчисляват посредством средната цена на валутния спот пазар в момента на изпълнението на сделката или на начисляване на такса за операция, плюс или минус 0,3%.

Данъчно облагане на пазара

Такси и комисиони може да бъдат начислени при други корпоративни събития, различни от парични дивиденти, като например такса за дивидент чрез нови акции или данък при сливане. Plus500 съответно ще дебитира акаунта Ви, когато бъдат начислени такива такси и комисиони.

Държавна такса

За акции на британски дружества може да се прилагат облагане от органа на Обединеното кралство за поглъщания и сливания и държавна такса. Прилага се държавна такса от 0,5% от стойността на всички сделки „Покупка“.

Облагане от органа на Обединеното кралство за поглъщания и сливания

Облагане от органа на Обединеното кралство за поглъщания и сливания, на стойност 1 британска лира, се прилага за всички сделки „Покупка“ и „Продажба“, при които брутната им стойност надхвърля 10 000 британски лири.

Данъчно облагане на ирландски акции в Обединеното кралство

Ирландска държавна такса от 1% от стойността на сделката – единствено за сделки „Покупка“.

За акции на френски дружества с голяма капитализация се начислява 0,3% данък върху финансовите сделки (ДФС) – важи за всички сделки „Покупка“. За пълния списък с акциите на френски дружества, моля, прочетете официалното постановление (на френски език).

В Италия се начислява 0,1% данък върху финансовите сделки. Той се прилага за всички сделки „Покупка“ на акции на италиански дружества и на ценни книжа, свързани със собствен капитал (например депозитарни разписки), на листвани дружества със седалище в Италия. За допълнителна информация, моля, прочетете тук постановлението, издадено от италианския министър на икономиката и финансите.

В Испания се начислява 0,2% данък върху финансовите сделки. Той се прилага за всички сделки „Покупка“ на акции на испански дружества и на ценни книжа, свързани със собствен капитал (например депозитарни разписки), на листвани дружества с капитализация над 1 млрд. евро. За пълния списък на акции на испански дружества, моля, прочетете уебсайта на испанската данъчна администрация (на испански).

За всички сделки „Покупка“ и „Продажба“ на акции и ценни книжа, свързани с акции на ирландски дружества, ирландският орган по поглъщанията [Irish Takeover Panel (ITP)] начислява такса от 1,25 евро, когато брутната стойност на сделката превишава 12 500 евро.
В Ирландия държавна такса от 1% от стойността се прилага единствено за сделки „Покупка“.

От 25 февруари 2021 г. Plus500 прехвърля на своите клиенти таксата от 0,00051 щатски долара за всеки един милион, съгласно член 31 от регламента на американската Комисия за ценните книжа и борсите за пряк достъп до пазара посредством CFD и за сделки „Продажба“ на акции, където поръчките на клиентите се вписват директно на основния пазар. Тази такса се начислява единствено на американските борси.

За допълнителна информация, моля, прочетете съобщението за медиите, публикувано от американската Комисия за ценните книжа и борсите.

Депозити и тегления

Не начисляваме такси за депозиране и теглене!

Като част от ангажимента ни да предлагаме най-добрите налични условия за търговия, ние покриваме повечето такси за обработка на плащанията. В редки случаи може да платите такси, когато прехвърляте пари от и във Вашия акаунт в Plus5001. Вашият наредител на плащането или банка определя и налага тези такси, а не Plus500.

1 Напр. за операции с международни кредитни/дебитни карти, входящи/изходящи банкови преводи и операции с неподдържана валута (Forex преобразуване).

Покупко-продажба на акции с отговорност

Дружество Plus500CY Ltd е лицензирано и регулирано от Кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси (номер на лиценза: 250/14).

Plus500 е дружество от индекса FTSE 250, листвано на Основния пазар за листвани компании на Лондонската фондова борса.

Средствата Ви се съхраняват на сигурно място в отделни банкови сметки.

Защитено чрез SSL

Инвестиционна фирма съгласно MiFID

* Някои от начините на плащане може да не са налични за Вашата страна.

В момента Plus500 Invest не се предлага във Вашата държава.

Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7