Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Академия за търговия
Научете най-важните неща за нашата платформа и подобрете уменията си за търговия с нашите видеоръководства и други обучителни материали.

Инструменти за управление на риска

Управлявайте своя риск с нашите разбираеми и ефективни трейдинг инструменти

Лаптоп с екранна снимка на платформата за търговия Plus500 iPad Pro и iPhone, на които се вижда платформата за търговия Plus500.

Задайте ценови нива за „Затвори на печалба“ [Стоп-лимит] и/или „Затвори на загуба“ [Стоп загуба]

Поръчките за „Затвори на печалба“ [Стоп-лимит] и „Затвори на загуба“ [Стоп-загуба] може да се добавят, когато се отваря нова позиция/чакаща поръчка или когато се редактира съществуваща позиция. Тези поръчки Ви дават възможност да зададете конкретна стойност, при която позицията Ви ще се затвори при поръчка „Затвори на печалба“, за да защити печалбата Ви, или ще минимизира загубата Ви при поръчка „Затвори на загуба“. Моля, обърнете внимание, че поръчките „Затвори на печалба“ и „Затвори на загуба“ не гарантират, че позицията Ви ще затвори точно на цената, която сте определили. В случай че пазарната цена внезапно тръгне надолу или нагоре, на цена, която е извън Вашата стоп поръчка, може позицията Ви да затвори при следващата налична цена, която може да бъде различна от зададената от Вас. Това е известно като „Слипидж“.

Пример:

CFD за злато се търгува на цена $1405/$1410 за едно кюлче. Решавате да откриете позиция „Купи“ за 10 CFD за злато на цена $1410, като в същото време давате поръчка „Затвори на загуба“ при $1390.
Цената на CFD за златото спада директно на $1390, а след това на $1350. Позицията Ви ще затвори автоматично на цена $1390.
Вашата загуба е: 10 * (1390 – 1410) = -$200
Ако цената на CFD за златото се снижи от $1410 направо на $1350, сделката ще затвори на цена $1350 вместо на $1390, което е нивото за спиране на загубата, което сте задали. Тъй като „Стопът“ не е гарантиран при внезапното спадане на пазарната цена и преминаването ѝ на прага от $1390, позицията се затваря при следващата налична цена, която е $1350. В този случай загубата Ви ще бъде: 10 * (1350 – 1410) = -$600

Настройте 'Затвори при Печалба' [лимит] или 'Затвори при Загуба' [Стоп загуба] нива на цените
  • Предлага се безплатно
  • Приключете на печалба и ограничете Вашите загуби

Гарантиран стоп

Добавянето на поръчка „Гарантиран стоп“ към Вашата позиция поставя абсолютен праг на възможната Ви загуба. Дори ако цената на инструмента се движи значително срещу Вас, позицията Ви автоматично ще бъде затворена при посочената цена, като няма да има риск от Слипидж.
Гарантиран стоп се предлага само за някои инструменти. Ако даден инструмент поддържа поръчка „Гарантиран стоп“, в платформата ще има активна отметка (след като изберете отметката „Затвори на загуба“).
Данни за „Гарантиран стоп“:
Една поръчка „Гарантиран стоп“ може да се даде единствено за нова търговска позиция/чакаща поръчка, като тя не може да се добавя за съществуваща позиция.
Един „Гарантиран стоп“ може да бъде задействан/редактиран, когато инструментът може да се търгува. След като Вашата поръчка „Гарантиран стоп“ е активна, тя не може да бъде изтрита, единствено може да бъде променена/изтрита поръчка „Затвори на загуба“.
Допълнителната такса за спред, за „Гарантиран стоп“, не се връща след активация, като тя ще се показва на екрана преди да бъде одобрена. „Гарантираният стоп“ трябва да бъде с известна разлика спрямо текущата цена на инструмента.

Пример:

CFD на Apple се търгуват на цена $148/$150 (Продава/Купува) за акция.
Решавате да закупите 10 контракта (акции) по CFD на Apple, като в същото време задавате „Гарантиран стоп“ при цена $130. Коригирането на спреда за „Гарантиран стоп“ струва $10.
Цената на CFD на Apple спада под $100, но Вие е гарантирано затваряне на позицията „Купува“ на цена $130.
С поръчка „Гарантиран стоп“ за 10 контракта (акции): П и З = 10 * (130 – 150) – 10 [корекция на спреда за „Гарантиран стоп“] = -$210
Без поръчка „Гарантиран стоп“: П и З = 10 * (100 – 150) = -$500

Гарантиран стоп
  • Важи допълнителното раздаване
  • Ограничава Вашият риск
  • Знайте предварително своите максимално възможни загуби

„Плаващ стоп“ – автоматично ограничете загубите по дадена позиция, като в същото време останете на печалба

Даването на поръчка „Плаващ стоп“ Ви помага да гарантирате известна печалба. Когато отворите позиция или чакаща поръчка с „Плаващ стоп“, тя ще остане отворена, до когато цената се променя във Ваша полза, но автоматично ще се затвори, ако цената обърне посоката с определени пипсове*.
„Плаващият стоп“ Ви дава възможност да дадете поръчка „Затвори на загуба“, която автоматично ще се актуализира, когато пазарът се раздвижи във Ваша полза. Поръчката „Затвори на загуба“ се активира, ако пазарът се раздвижи в неблагоприятна посока (съгласно поисканата промяна в пипсове). Тази функция е безплатна, няма обаче гаранция, че позицията ще се затвори точно на нивото „Затвори на загуба“ заради „Слипидж“.

Пример:

Цената на EUR/USD е 1,19400/1,19500 (Продава/Купува).
Решавате да откриете позиция „Купува“ на 100 000 валутни единици, като в същото време заявявате „Плаващ стоп“ при 100 пипса (100 пипса = 0,00100). Това задава поръчка „Плаващ стоп“ при цена „Продава“ 1,19300 (1,19400 – 0,00100). Цената на двойката EUR/USD започва да расте, като цената „Продава“ достига 1,19450; поръчката „Плаващ стоп“ се променя на 1,19350 (1,19450 – 0,00100).
EUR/USD продължава да расте, като стойността за „Продава“ достига 1,19750; поръчката „Плаващ стоп“ автоматично се променя спрямо новата пазарна цена, като става 1,19650 (1,19750 - 0,00100).
Ако цената на EUR/USD внезапно смени посоката и спадне със 100 пипса (т.е. на 1,19650 – Вашият „Плаващ стоп“) или повече, Plus500 ще изпълни поръчката при 1,19650, ако е приложимо – в противен случай, позицията ще бъде затворена при следващата налична цена.
Ако позицията затвори при 1,19650, печалбата Ви ще бъде: 100 000 * (1,19650 – 1,19500) = €150 (чрез „Плаващ стоп“ можахте да осигурите печалба).

* Пипс (мярка за изменение на цената). За всички инструменти на Plus500 пипс се отнася за най-малката единица в изменението на цената.

Следящ стоп - автоматично защитава долната граница на позицията, при което заключва горната
  • Помага да си осигурите печалба
  • Автоматично променя цената на „Затвори на загуба“
  • Предлага се безплатно
  • Цената при затваряне не е гарантирана

Plus500 не претендира, че е официална академична институция, получила признание от държава/правителство.

Тествайте знанията си

Готови ли сте за следващата стъпка в пътешествието си?

Защо да търгувате чрез Plus500?

Защитени и сигурни

Данните Ви са в безопасност, а средствата Ви се пазят в отделни банкови сметки в съответствие с регулаторните изисквания.

Професионална подкрепа

Получавайте специално денонощно обслужване на множество езици.

Регулирано

Plus500EE AS има разрешение и е регламентирана от естонския орган за финансов надзор и финансови решения (лиценз № 4.1-1/18).

Надеждно

Plus500 е дружество от индекса FTSE 250, листвано на Основния пазар за листвани компании на Лондонската фондова борса.
Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7