Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Защита на средствата на клиентите

Когато регистрирате акаунт при нас, ще държим средствата Ви в съответствие с правилата за защита на средствата на клиентите съгласно естонския закон за пазара на ценни книжа. Съгласно тези условия, ние плащаме средствата на всеки клиент в разделна сметка.

Защита на средствата на клиентите
Всички средства на клиентите се държат в отделна банкова сметка в съответствие с правилата за защита на средствата на клиентите съгласно естонския закон за пазара на ценни книжа
Plus500EE AS използва само собствени средства за хеджиране
Plus500EE AS не прехвърля средства на клиенти през хеджиращи контрагенти
Plus500EE AS не инициира спекулативни позиции на пазара
Plus500EE AS не е изложен на корпоративен или държавен дълг
Plus500EE AS е регулирано от EFSA
Plus500EE AS не инвестира средства на клиентите си

„Секторен фонд за гарантиране на инвестициите“

Plus500EE AS е член на „Секторния фонд за гарантиране на инвестициите“ съгласно естонския гаранционен фонд (Tagatisfond). Plus500 Ви позволява сигурността, ресурсите, световното покритие и услугите на една мултинационална организация с над 1,000,000 клиенти по света, извършваща милиони транзакции на месец. В допълнение, Plus500 е без дълг, има състоятелна ликвидност и значителен допълнителен резерв от регулаторен капитал над регулаторните изисквания. 

Земя и заключване, представляващи защита на парите на клиента

Защо да търгувате чрез Plus500?

Защитени и сигурни

Данните Ви са в безопасност, а средствата Ви се пазят в отделни банкови сметки в съответствие с регулаторните изисквания.

Професионална подкрепа

Получавайте специално денонощно обслужване на множество езици.

Регулирано

Plus500EE AS има разрешение и е регламентирана от естонския орган за финансов надзор и финансови решения (лиценз № 4.1-1/18).

Надеждно

Plus500 е дружество от индекса FTSE 250, листвано на Основния пазар за листвани компании на Лондонската фондова борса.
Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7