Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Търгуване, свързано с ESG

Свързано с околната среда. Социални въпроси. Управление. Вземайте информирани решения с удобните за потребителя ESG точки, за различни CFD на ценни книжа и изключителните ESG индекси на Plus500.

Търговия, свързана с въздействието, с изключителните ни индекси

Подобрете своя портфейл с CFD на ESG индекса и на индекса на въздействието, чиято цел е постигането на отчетност в области като Намаление на глобалното затопляне, Качество на живота, Намаление на бедността, Разнообразие и приобщаване и Устойчиви ресурси.
Търгувайте ESG индекси

{{activeCategoryName}}

Какво представлява ESG?

Един ESG резултат измерва устойчивото развитие и дългосрочната устойчивост на дадено дружество по отношение на фактори, свързани с околната среда, социалните въпроси и управлението. Тези фактори често имат финансови последици и често не се включват в традиционния анализ на пазара.

Свързано с околната среда

Екологосъобразните практики на едно дружество за ниски емисии на въглероден диоксид.

Социални въпроси

Как едно дружество оказва въздействие върху обществото, като например с условията на труд, правата на човека и обслужването на клиентите.

Управление

Стандартите на процесите за управление на дружеството като етика, одити, права на акционерите и други.

Защо ESG точките са популярни сред търговците?

Инвеститорите анализират ESG резултата на едно дружество, за да проверят неговото представяне, потенциалните възможности за търговия, евентуалния растеж и рисковете. По-вероятно е дружество, което умело се справя с ESG проблеми, да е гъвкаво и често се счита за устойчиво.

  • Разберете какви са целите, свързани с ESG, на дадено дружество.
  • Отваряйте дълги или къси позиции с CFD на акции, като използвате нашата оценка за ESG.
  • Наблюдавайте ESG резултата на дадено дружество за промени в устойчивостта.
  • Взимайте информирани решения въз основа на ESG класирането на дадено дружество.
Търговия, свързана с въздействието, с изключителните ни индекси

Интуитивни ESG точки с Plus500

Научавайте за устойчивостта на дадено дружество с лесни за използване ESG точки, за голямо разнообразие от акции.

Общ ESG резултат

Средната стойност на всички подкатегории, без резултата за основните категории.

Резултати за основните категории

Средната стойност на съответните им подкатегории.

Всички наши резултати

Всеки ESG резултат се представя от 1 (нисък) до 10 (висок).

Класиране в отрасъла

„Водач“, „Над средната стойност“, „Средна стойност“, „Под средната стойност“, „Изоставащ“

Научете повече

Нашето партньорство за ESG

Даваме ESG точки заедно с FactSet — водещо дружество за анализ на ESG данни, което ни позволява да предоставяме водеща информация относно устойчивостта от някои от най-известните глобални дружества.
За CFD няма цели, свързани с околната среда, социалните въпроси или управлението, и понятията „устойчива инвестиция“ не се прилагат. Данните за ESG точки, налични в Plus500, отразяват основните активи на CFD и се предоставят единствено с цел информация.
Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7