Условия и споразумения

Декларация за оповестяване на продукта

Искаме да се дадем яснота на нашите клиенти и да им помогнем да разберат пригодността на продукта.

Споразумение с потребителя

Споразумението с потребителя управлява нашите взаимоотношения с Вас.

Условия за ползване на уебсайта

Вашият достъп до този уебсайт се подчинява на нашите Общи условия и на други изявления и уведомления.

Забележка за разкриване на рисковете

Нашата забележка за разкриване на рисковете предоставя на клиентите ни информация за рисковете, свързани с CFDs, но не може да обясни всички рискове, нито как тези рискове се свързват с личните обстоятелства на всеки клиент. Важно е нашите клиенти напълно да разбират свързаните рискове, преди да вземат решение да влязат в търговски отношения с нас.

Политика за поверителност

Нашата политика за управление и защита на личната Ви информация.

Политика за жалби на клиенти

Пълната информация за нашата процедура за оплаквания е описана тук.

Законова декларация съгласно FAIS

Оповестяване на законово основание по отношение на Закон № 37 от 2002 г. за консултантските и посредническите услуги във финансовата област.

Ръководство за PAIA

Процес „Достъп до информация“, регулиран от Закона за насърчаване на достъпа до информация (PAIA) 2000, РАЗДЕЛ 32 от Конституцията.

Политика за конфликт на интереси

Нашата политика по наблюдение и управление на потенциални конфликти на интереси в рамките на Plus500AU, между Plus500AU и неговите клиенти, и между клиенти на Plus500AU.

Политика за изпълнение на поръчки

Нашата Политика по предлагане на „най-доброто изпълнение“, когато изпълняваме поръчки от името на клиенти.

Защо да търгувате чрез Plus500?

Разбираема платформа

Конкурентни спредове

Лицензирано и регулирано дружество

Защита от отрицателно салдо

Денонощна онлайн поддръжка

Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7