Условия и споразумения

Политика за поверителност

Нашата политика за управление и защита на личната Ви информация.

Политика за изпълнение на поръчки

Политиката ни да предлагаме „най-добро изпълнение“, когато изпълняваме поръчки от името на клиентите; Plus500CY взема достатъчни мерки за получаване на възможно най-добрите резултати за нашите клиенти. Наш дълг е да провеждаме с Вас бизнес честно, справедливо и професионално, както и да действаме в най-добър Ваш интерес, когато изпълняваме поръчки.

Забележка за разкриване на рисковете

Нашата забележка за разкриване на рисковете предоставя на клиентите ни информация за рисковете, свързани с CFDs, но не може да обясни всички рискове, нито как тези рискове се свързват с личните обстоятелства на всеки клиент. Важно е нашите клиенти напълно да разбират свързаните рискове, преди да вземат решение да влязат в търговски отношения с нас.

Политика за конфликт на интереси

Политиката ни за управление на потенциални конфликти на интереси в рамките на Plus500CY, между Plus500CY и нейните клиенти, както и сред клиентите на Plus500CY. Целта ни е да защитаваме най-добрите интереси на клиентите ни.

Споразумение с потребителя

Договорът, който управлява отношенията между Клиента и Компанията, и който описва подробно всички условия, свързани с употребата на търговската услуга, предлагана от Plus500CY.

Политика за жалби на клиенти

Пълната информация за нашата процедура за оплаквания е описана тук.

Фонд за компенсиране на инвеститорите

Plus500CY е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите ("ICF"), който предоставя компенсации на Клиентите на дребно, които отговарят на необходимите условия, в случай че Кипърската Инвестиционна Фирма не е в състояние да изпълни задълженията, поети към клиентите.

Доклад за качеството на изпълнение („Оповестявания RTS 28“)

Доклад за качеството на изпълнение за 2021 година относно договореностите за изпълнение и информация относно самоличността на брокерите за изпълнение – за акции.

Информация за компанията

Информация за лиценза и данни за контакт с Plus500CY Ltd.

Защо да търгувате чрез Plus500?

Разбираема платформа

Конкурентни спредове

Лицензирано и регулирано дружество

Денонощна онлайн поддръжка

Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7