Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.

Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.

77% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.

Начислява ли Plus500 такса за конвертиране на валута?

Plus500 ще начисли такса за конвертиране на валута, за всички сделки с инструменти, деноминирани във валута, която е различна от валутата на акаунта Ви.

Таксата за конвертиране на валута понастоящем ще бъде до 0,7% от реализираната нетна печалба или загуба от сделката, като ще бъде отразена в реално време в нереализираната нетна печалба или загуба за дадена отворена позиция.

За да научите как се изчислява таксата за конвертиране на валута, моля, следвайте този пример:

Вашият акаунт за търговия е деноминиран в EUR, а курсът EUR/USD е 1,10101.
Отваряте позиция „Продажба“ на акции на Meta за 500 USD, като губите $10 (€9,08).
В този пример ще начислим ежедневна такса за овърнайт финансиране, заради поддържане на позицията Ви отворена след определено време, и такса за конвертиране на валута.
Ежедневната такса за овърнайт финансиране ще бъде -$0,1 (-€0,09), т.е. 1 договор по цената на акциите за $500 х -0,02% ежедневна такса за овърнайт финансиране.
Таксата за конвертиране на валута ще е 0,7% от нетната загуба по позицията Ви, т.е. (-$10 – $0,1) * 0,7% = -$0,07 (-€0,064)
Обща нетна загуба = -$(10+0,1+0,07) = -$10,17 (-€9,24)

Процентът на таксата за конвертиране на валута може понякога да се променя.

Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.

Plus500 не претендира, че е официална академична институция, получила признание от държава/правителство.

Тествайте знанията си

Готови ли сте за следващата стъпка в пътешествието си?

Защо да търгувате чрез Plus500?

Разбираема платформа

Конкурентни спредове

Лицензирано и регулирано дружество

Денонощна онлайн поддръжка