Изпращане на документите за самоличност

Как да кача документа си за самоличност със снимка и другите документи?

За да качите документите си, моля отидете на главния екран и щракнете върху „Меню“ → „Сметка“ → „Потвърждаване на акаунта“. За Ваше удобство можете също така да използвате нашите мобилни приложения, за да качите документите си.

Прочетете още

Кои документи трябва да изпратя?

Преди даден клиент да може да търгува с нас за първи път от новата си сметка (дори в случаите, когато вече е имал сметка), ние трябва да извършим проверка на самоличността и адреса му на местоживеене. В някои юрисдикции самоличността Ви може да бъде проверена по електронен път, докато в други се изисква да предоставите известен брой документи. Освен това, като стъпка от процеса за комплексна проверка, може да се наложи да предоставите доказателство, удостоверяващо адреса Ви на местоживеене, както и информация за метода на плащане, който желаете да използвате, за да захранвате сметката си.

Прочетете още

Защо трябва да кача документа си за самоличност със снимка и другите документи?

Съгласно нашите правни и регулаторни задължения Plus500 трябва да провери Вашата самоличност и адреса Ви по местоживеене, за което е необходим документ за самоличност със снимка и адресна информация и/или документация.
Когато откриете сметка в Plus500, Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони и разпоредби, свързани с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, в това число, но не само, изискванията да предоставите задоволителни доказателства за своята самоличност, адрес по местоживеене, източник на средства и др. Plus500 няма да установи стопански отношения с дадено лице, освен ако и докато не се извърши успешна проверка на самоличността и адреса по местоживеене на клиента, и/или докато не се получат и проверят всички необходими документи. Това се прави, с цел да защитим Вас и себе си от евентуална измама, както и за да защитим личната Ви неприкосновеност, и поради това представлява част от стандартния процес на комплексна проверка. Plus500 си запазва правото да налага допълнителни изисквания, свързани с процеса на комплексна проверка, когато това е необходимо.

Прочетете още
Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.

Plus500 не претендира, че е официална академична институция, получила признание от държава/правителство.

Тествайте знанията си

Готови ли сте за следващата стъпка в пътешествието си?

Защо да търгувате чрез Plus500?

Разбираема платформа

Конкурентни спредове

Лицензирано и регулирано дружество

Денонощна онлайн поддръжка