Меню

Plus500 начислява ли комисиона за пренос на позиция за следващия ден?

Сумата на финансирането овърнайт или бива добавена към, или бива извадена от Вашата сметка всеки път, когато дадена позиция е оставена отворена след известен краен срок („Времето на овърнайт финансиране“).

Формулата, използвана за изчисляване на сумата на ежедневното овърнайт финансиране, е:
Обем на сделката * цена при отваряне на позицията * Стойност за единица * ежедневно овърнайт финансиране %

Когато се търгува с CFD за акции, формулата ще бъде:
Обем на сделката * Стойност при затваряне за деня * Стойност за единица * Ежедневно овърнайт финансиране %, където стойността при затваряне за деня е средната стойност [(Покупка + Продажба)/2] на последната оферта 30 минути преди часа на овърнайт финансирането (напр. ако часът на овърнайт финансирането е 22 ч., ще вземем последната оферта преди или в 21:30 ч.).

Времето на финансирането овърнайт и процентът на ежедневното овърнайт финансиране може да бъдат намерени в хипервръзката „Подробности“, до името на инструмента, в главното меню на платформата за търговия. За повече информация относно таксите, моля, прочетете „Начислявате ли такси?

Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.

Plus500 не претендира, че е официална академична институция, получила признание от държава/правителство.

Тествайте знанията си

Готови ли сте за следващата стъпка в пътешествието си?

Защо да търгувате чрез Plus500?

Разбираема платформа

Конкурентни спредове

Лицензирано и регулирано дружество

Денонощна онлайн поддръжка