Меню

Условия и споразумения

Споразумение с потребителя

Договорът, който управлява отношенията между Клиента и Компанията, и който описва подробно всички условия, свързани с употребата на търговската услуга, предлагана от Plus500UK.

Условия за ползване на уебсайта

Вашият достъп до този уебсайт е предмет на нашите общи условия, както и на други декларации и бележки.

Забележка за разкриване на рисковете

Нашата забележка за разкриване на рисковете предоставя на клиентите ни информация за рисковете, свързани с CFDs, но не може да обясни всички рискове, нито как тези рискове се свързват с личните обстоятелства на всеки клиент. Важно е нашите клиенти напълно да разбират свързаните рискове, преди да вземат решение да влязат в търговски отношения с нас.

Политика за поверителност

Нашата политика за управление и защита на личната Ви информация.

Политика за конфликт на интереси

Политиката ни за управление на потенциални конфликти на интереси в рамките на Plus500UK, между Plus500UK и нейните клиенти, както и сред клиентите на Plus500UK. Целта ни е да защитаваме най-добрите интереси на клиентите ни.

Политика за изпълнение на поръчки

Политиката ни да предлагаме "най-добро изпълнение", когато изпълняваме поръчки от страна на клиентите; Plus500UK поема отговорни стъпки за придобиването на възможно най-добрите резултати за нашите клиенти. Наш дълг е да провеждаме с Вас бизнес честно, справедливо и професионално, както и да действаме в най-добър Ваш интерес, когато изпълняваме поръчки.

Политика за жалби на клиенти

Пълната информация за нашата процедура за оплаквания е описана тук.

Ключов информационен документ

Този документ Ви предоставя ключова информация за нашите инвестиционни продукти.

Политика по категоризация на клиентите

Тази политика съдържа информация и процедури относно начина на класифициране на клиентите от страна на Plus500UK в наличните категории.

Защо да търгувате чрез Plus500?

Разбираема платформа

Конкурентни спредове

Лицензирано и регулирано дружество

Денонощна онлайн поддръжка

Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7