Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Нашите такси и тарифи

Конкурентни, разбираеми и без изненади

Plus500 предлага на клиентите повечето от услугите си безплатно, като малкото такси, които налагаме, са ясни. Няма изненади. Нашето възнаграждение се получава от спредовете „Купува“/„Продава“, които са измежду най-ниските в бранша (базирано на вътрешна проверка).

Снимка на екрана с информация за инструмента, с лупа в изображението „спред“

За разлика от някои други дружества, предлагащи CFD, когато търгувате с Plus500 ще платите

0 Такси за
  • Депозити
  • Цени на CFD за акции – в реално време
  • Forex котировки в реално време
  • Сделки при отваряне/затваряне
  • Динамични диаграми и графики
  • Роловър на Вашата позиция

Спредове от Покупка/Продажба

Plus500 бива възнаградена за своите услуги чрез спреда от Покупка/Продажба (Предлага/Запитва) (кликнете тук, за да научите повече за това), така че, когато отворите дадена позиция, по същество вие „плащате“ спреда. Този спред е включен в предлаганите от Plus500 цени и не представлява допълнителна такса или налог, платим от Вас над котираните ставки.

За да разгледате спреда за конкретен инструмент, просто:

  1. Влезте във Вашия акаунт.
  2. Потърсете конкретен инструмент.
  3. Кликнете в иконката „Детайли“ (i) и превъртете надолу до раздела „Информация“.
Екран за положението с показване на платформата и стрелки отзад

Допълнителни такси

Таксите по-долу може да се прилагат за Вашия акаунт в зависимост от търговската Ви активност:

Овърнайт финансиране

Сума по овърнайт финансиране или бива добавена към, или бива извадена от Вашата сметка, когато дадена позиция се държи след известен период (наричана по-нататък „Времето за овърнайт финансиране“). Може да прочетете повече за това тук.

Такса за конвертиране на валута

Plus500 ще начисли такса за конвертиране на валута, за всички сделки с инструменти, деноминирани във валута, която е различна от валутата на акаунта Ви. Таксата за конвертиране на валута ще бъде отразена в реално време, в нереализираната печалба или загуба от дадена отворена позиция. Можете да прочетете повече за това тук.

Гарантирана стоп поръчка

Вид уникална поръчка, използвана, за да Ви помогне да управлявате рисковете чрез гарантиране на нивото на стоп загубата. Ако изберете да използвате тази функция, моля, обърнете внимание, че тъй като тя гарантира затваряне на позицията Ви на определена поискана цена, затова при нея спредът е по-голям. Може да прочетете повече за това тук.

Такса за липса на активност

Ще Ви бъде наложена такса до 10 USD на месец, ако поне три месеца не сте влизали в своя акаунт за търговия. Тя ще бъде налагана веднъж месечно от този момент нататък, докато не влезете в акаунта.

Изображение на хронометър

Депозити и тегления

Не начисляваме такси за депозиране и теглене!

Като част от ангажимента ни да предлагаме най-добрите налични условия за търговия, ние покриваме повечето такси за обработка на плащанията. В редки случаи може да платите такси, когато прехвърляте пари от и във Вашия акаунт в Plus5001. Вашият наредител на плащането или банка определя и налага тези такси, а не Plus500.

1 Напр. за операции с международни кредитни/дебитни карти, входящи/изходящи банкови преводи и операции с неподдържана валута (Forex преобразуване).

Изображение на 3D стрелки в бяло и синьо, сочещи една срещу друга

ЧЗВ

Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7