Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.

Plus500 не предоставя своите продукти и услуги на гражданите на Съединени американски щати.

77% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.

Удържане на данък за американски капиталови деривати – 871(m)

Спазвайки регулациите, издадени от американската приходна агенция (IRS), съгласно Раздел 871(m) на Данъчния кодекс на САЩ, притежателите на американски капиталови деривати, които не са американски граждани, биват облагани върху корекциите на дивидентите по същия начин като притежателите на реални американски дивиденти, които не са американски граждани.

Plus500 е длъжно, съгласно тази данъчна регулация на САЩ, да получи документация от клиентите, които търгуват инструменти, които се отнасят за американски капиталови инструменти. Ако търгувате или желаете да търгувате инструменти, които се отнасят за американски капиталови инструменти, моля, попълнете нужния формуляр.

Въпроси и отговори за информация

Имате нужда от помощ?
Поддръжка 24/7